Kategoria

Władza rodzicielska
Istota opieki naprzemiennej Opieka naprzemienna jest sposobem sprawowania opieki nad dzieckiem między obojgiem rodziców. Najczęściej orzekana jest w przypadku rozwodu czy separacji. Może być to także sposób ustalenia opieki nad dzieckiem w przypadku już rozwiedzionych rodziców czy dzieci pochodzących ze związków nieformalnych. Opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko spędza równą ilość czasu z oboma...
Czytaj więcej
Aby odpowiedzieć na pytanie czy rodzice mogą dysponować pieniędzmi znajdującymi się na rachunku bankowym dziecka w pierwszej kolejności muszę Ci szerzej przedstawić regulacje dotyczące zarządu majątkiem dziecka przez jego rodziców by później przejść do szczegółów. Dziecko aż do osiągnięcia pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. W jej ramach rodzice sprawują pieczę także nad należącym do niego...
Czytaj więcej
Wbrew obiegowej opinii, pomiędzy uprowadzeniem dziecka przez rodzica a tzw. porwaniem rodzicielskim zachodzi fundamentalna różnica. Oba te czyny są całkowicie odmiennie kwalifikowane pod względem prawnym, a ich sprawcy ponoszą zupełnie inne konsekwencje. Co to jest uprowadzenie rodzicielskie? Uprowadzenie jest przestępstwem uregulowanym w przepisach Kodeksu karnego. Polega ono na uprowadzeniu lub zatrzymaniu małoletniego, a więc osoby...
Czytaj więcej
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść mąż matki, matka, dziecko lub prokurator. To taki środek prawny, z którego może skorzystać każda z tych osób, jeżeli ma wątpliwości lub nabrał pewność, że wpisany w akcie urodzenia dziecka ojciec w rzeczywistości nie jest jego biologicznym rodzicem. Celem zatem pozwu o zaprzeczenie ojcostwa jest ewentualne wykluczenie ojcostwa. Przepisy...
Czytaj więcej
Często zdarza się tak, że pomimo, iż podczas rozprawy rozwodowej rozwodzące się małżeństwo ustaliło plan sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem, to już po samym rozwodzie któraś ze stron nie dotrzymuje jego ustaleń. Wzajemne konflikty, pretensje, zazdrość albo gniew na byłego partnera powodują, że najczęściej cierpi na tym dziecko, które jest kartą przetargową pomiędzy byłymi małżonkami. Jeżeli...
Czytaj więcej
Rodzicie, którzy sprawują władzę nad dzieckiem, nie podlegają bieżącej kontroli ze strony Sądu i posiadają pełną autonomię w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak występują określone okoliczności lub władza rodzicielska nie może być prawidłowo wykonywana przez rodziców dziecka albo gdy interes osobisty dziecka zostaje narażony na niebezpieczeństwo, konieczna jest ingerencja Sądu. Może ona przybrać formę: ograniczenia, zawieszenia albo...
Czytaj więcej
Ustalenie kontaktów z dzieckiem, gdy rodzicie nie pozostają ze sobą w poprawnych stosunkach, często jest iskrą zapalną pomiędzy byłymi małżonkami i prowadzi do wielu kłótni. Po rozwodzie dziecko przeważnie mieszka z jednym rodzicem (chyba że uda się wypracować tzw. opiekę naprzemienną), który z żalu, a często nawet ze złości utrudnia drugiemu rodzicowi dziecka utrzymywanie z...
Czytaj więcej
Dziecko może mieć swój własny majątek. Bywa, że dziedziczy przedmioty majątkowe lub nieruchomości, które zostały mu zapisane w drodze darowizny albo testamentu, np. przez zmarłą babcię albo ojca, który zginął w wypadku samochodowym. Ale kto sprawuje nad tym majątkiem swobodną dyspozycję? Dziecko, rodzice, czy może jakaś inna instytucja? W tym wpisie postaram się Ci to...
Czytaj więcej
Władza rodzicielska to zespół praw i obowiązków, jakie przysługują rodzicom względem małoletniego dziecka, które z oczywistych przyczyn nie może samodzielnie załatwić wielu spraw. Władza ta ma pełnić przede wszystkim funkcję ochronną wobec dziecka. Na treść władzy rodzicielskiej składa się: sprawowanie należytej pieczy nad dzieckiem, jego reprezentacja i zarząd jego majątkiem. W tym wpisie wyjaśnię Ci,...
Czytaj więcej
Gdy brak jest domniemania, że dziecko pochodzi od męża matki (pisałam już o tym tutaj: Domniemanie ojcostwa – na czym polega?) oraz nie zostało dokonane uznanie dziecka (o tym również możesz przeczytać w moim wcześniejszym wpisie: Uznanie dziecka), możliwe jest ustalenie ojcostwa w trybie procesowym, tj. na mocy wyroku Sądu. W tym wpisie wytłumaczę Ci, kto może...
Czytaj więcej