Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem, gdy rodzicie nie pozostają ze sobą w poprawnych stosunkach, często jest iskrą zapalną pomiędzy byłymi małżonkami i prowadzi do wielu kłótni. Po rozwodzie dziecko przeważnie mieszka z jednym rodzicem (chyba że uda się wypracować tzw. opiekę naprzemienną), który z żalu, a często nawet ze złości utrudnia drugiemu rodzicowi dziecka utrzymywanie z nim kontaktu. Jak ustalić zatem kontakty ojca albo matki z dzieckiem, gdy drugi rodzic czyni trudności? O tym właśnie w dzisiejszym wpisie.

Śledząc mój blog, na pewno już wiesz, że w wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd orzeka, który z rodziców będzie sprawował władzę rodzicielską nad dzieckiem (może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom) oraz oznacza, z którym rozwodzącym się rodzicem dziecko będzie wspólnie zamieszkiwać. Dodatkowo Sąd orzeka o sposobie i częstotliwości kontaktów z dzieckiem tego rodzica, z którym dziecko nie będzie zamieszkiwało (na zgodny wniosek rodziców Sąd może odstąpić od takiego orzeczenia).

Ale od początku. Najpierw wyjaśnię Ci, czym są w ogóle kontakty.

Czym są kontakty z dzieckiem?

Prawo a zarazem obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem obejmuje w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Chodzi więc o to, abyś po rozwodzie wywiązywał się ze swojego obowiązku kontaktowania się z dzieckiem, a zarazem, abyś miał do niego prawo, gdy drugi rodzic będzie Ci to utrudniał.

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to nie jest jedno i to samo, chociaż moi klienci często mylą dwa powyższe pojęcia. Dlatego chcę Cię uczulić, że sprawowanie władzy rodzicielskiej a prawo do kontaktów z dzieckiem to dwie różne kwestie.

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej. Co to oznacza? Może zdarzyć się tak, że jeżeli jedno z Was zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, nadal zachowuje prawo do spotykania się z dzieckiem, nawet jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej albo placówce opiekuńczo – wychowawczej. Z drugiej strony nie myśl, że prawo do kontaktowania się ze swoim dzieckiem zawsze będzie Ci przysługiwać. Bo jeżeli będzie tego wymagać dobro dziecka, Sąd może Twoje kontakty z dzieckiem ograniczyć lub całkowicie Ci ich zakazać.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Jeżeli czytałeś mojego bezpłatnego ebooka o tym, Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? ,to wiesz, że podczas rozprawy rozwodowej Sąd zadaje pytania dotyczące Waszych dzieci i tego, czy wypracowaliście wspólny plan, jak podzielicie się sprawowaniem opieki nad nimi i jak będą wyglądały kontakty. Jeżeli nie udało się Wam dojść w tej kwestii do porozumienia, to każde z Was powinno złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub dziećmi.

Sąd, biorąc pod uwagę złożone przez Was wnioski, dowody, przesłuchanie świadków i stron, ustala, jak będzie wyglądać realizacja tych kontaktów. Kieruje się przy tym przede wszystkim dobrem dziecka. Treść samego wniosku ma zatem ogromne znaczenie, bo musisz przekonać Sąd, że to akurat Twój plan realizacji kontaktów z dzieckiem służy dobru dziecka i jest w ogóle możliwy do realizacji.

Plan realizacji kontaktów przedstawiony Sądowi powinien być bardzo dokładny, uwzględniać dni tygodnia, godziny spotkań dziecka z rodzicem, wskazywać miejsce spotkań, odbioru dziecka od drugiego rodzica i miejsce spotkania z dzieckiem. W takim planie jest wskazane, aby uregulować również kontakty z dzieckiem podczas wakacji, świąt albo ferii zimowych. Być może będziesz zdzwiony koniecznością takiej drobiazgowości, ale uwierz mi, to po prostu zapobiegnie wielu konfliktom w przyszłości i zarazem uchroni Cię od konieczności nowego złożenia wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem. Tak, jest taka możliwość. Dziecko przecież dorasta i ustalenie kontaktów dla czteroletniego dziecka może wyglądać inaczej niż dla nastolatka. Może też zmienić się Twoja sytuacja osobista, życiowa albo sytuacja męża, bo np. jedno z Was wyemigruje za granicę.

A co zrobić, gdy po rozwodzie rodzic odmawia spotkań z dzieckiem lub je utrudnia? Można złożyć wniosek do Sądu o egzekucję kontaktów. Ale o tym w oddzielnym wpisie: Jak zmusić byłego małżonka do kontaktów z dzieckiem?

Pamiętaj, że jestem również mediatorem sądowym. Jeżeli przewidujesz, że trudno będzie Wam ustalić sposób utrzymywania kontaktu z dzieckiem po rozwodzie, zgłoś się do mojej kancelarii, a razem postaramy się wypracować rozwiązanie. Pomogę Ci również w sporządzeniu wniosku do Sądu o uregulowanie kontaktu z dzieckiem.

Czym są kontakty z dzieckiem?

Prawo a zarazem obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem obejmuje w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Chodzi więc o to, abyś po rozwodzie wywiązywał się ze swojego obowiązku kontaktowania się z dzieckiem, a zarazem, abyś miał do niego prawo, gdy drugi rodzic będzie Ci to utrudniał.

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to nie jest jedno i to samo, chociaż moi klienci często mylą dwa powyższe pojęcia. Dlatego chcę Cię uczulić, że sprawowanie władzy rodzicielskiej a prawo do kontaktów z dzieckiem to dwie różne kwestie.

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej. Co to oznacza? Może zdarzyć się tak, że jeżeli jedno z Was zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, nadal zachowuje prawo do spotykania się z dzieckiem, nawet jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej albo placówce opiekuńczo – wychowawczej. Z drugiej strony nie myśl, że prawo do kontaktowania się ze swoim dzieckiem zawsze będzie Ci przysługiwać. Bo jeżeli będzie tego wymagać dobro dziecka, Sąd może Twoje kontakty z dzieckiem ograniczyć lub całkowicie Ci ich zakazać.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Jeżeli czytałeś mojego bezpłatnego ebooka o tym, Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? ,to wiesz, że podczas rozprawy rozwodowej Sąd zadaje pytania dotyczące Waszych dzieci i tego, czy wypracowaliście wspólny plan, jak podzielicie się sprawowaniem opieki nad nimi i jak będą wyglądały kontakty. Jeżeli nie udało się Wam dojść w tej kwestii do porozumienia, to każde z Was powinno złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub dziećmi.

Sąd, biorąc pod uwagę złożone przez Was wnioski, dowody, przesłuchanie świadków i stron, ustala, jak będzie wyglądać realizacja tych kontaktów. Kieruje się przy tym przede wszystkim dobrem dziecka. Treść samego wniosku ma zatem ogromne znaczenie, bo musisz przekonać Sąd, że to akurat Twój plan realizacji kontaktów z dzieckiem służy dobru dziecka i jest w ogóle możliwy do realizacji.

Plan realizacji kontaktów przedstawiony Sądowi powinien być bardzo dokładny, uwzględniać dni tygodnia, godziny spotkań dziecka z rodzicem, wskazywać miejsce spotkań, odbioru dziecka od drugiego rodzica i miejsce spotkania z dzieckiem. W takim planie jest wskazane, aby uregulować również kontakty z dzieckiem podczas wakacji, świąt albo ferii zimowych. Być może będziesz zdzwiony koniecznością takiej drobiazgowości, ale uwierz mi, to po prostu zapobiegnie wielu konfliktom w przyszłości i zarazem uchroni Cię od konieczności nowego złożenia wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem. Tak, jest taka możliwość. Dziecko przecież dorasta i ustalenie kontaktów dla czteroletniego dziecka może wyglądać inaczej niż dla nastolatka. Może też zmienić się Twoja sytuacja osobista, życiowa albo sytuacja męża, bo np. jedno z Was wyemigruje za granicę.

A co zrobić, gdy po rozwodzie rodzic odmawia spotkań z dzieckiem lub je utrudnia? Można złożyć wniosek do Sądu o egzekucję kontaktów. Ale o tym w oddzielnym wpisie: Jak zmusić byłego małżonka do kontaktów z dzieckiem?

Pamiętaj, że jestem również mediatorem sądowym. Jeżeli przewidujesz, że trudno będzie Wam ustalić sposób utrzymywania kontaktu z dzieckiem po rozwodzie, zgłoś się do mojej kancelarii, a razem postaramy się wypracować rozwiązanie. Pomogę Ci również w sporządzeniu wniosku do Sądu o uregulowanie kontaktu z dzieckiem.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły