Prawo pracy

Prawo pracy

W ramach mojej praktyki adwokackiej świadczę kompleksową pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, reprezentując ich w ewentualnych sporach sądowych.
W ramach postępowań sądowych zajmuje się najczęściej sprawami dotyczącymi odszkodowań z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, wypadków przy pracy oraz ustalania stosunku pracy.

Dodatkowo oferuję wsparcie przedsiębiorcom przy tworzeniu polityki zakładów pracy, przygotowujemy niezbędne dokumenty, takie jak regulaminy zakładu pracy czy regulaminy wynagradzania. Przeprowadzam niezbędne opinie i ekspertyzy oraz dokonuje audytu polityki pracowniczej zakładów pracy/pracodawców.

Zakres oferowanych usług obejmuje między innymi:
1. Prowadzenie sporów sądowych oraz postępowań mediacyjnych między pracownikiem a pracodawcą, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę, ustalania istnienia stosunku pracy, mobbingu, wypadków przy pracy.
2. Negocjacje, przygotowywanie oraz weryfikacja projektów umów, w tym umów o pracę, umów o powierzeniu mienia, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego zakończeniu.
3. Doradztwo w zakresie podstaw wypowiedzenia umów o pracę oraz przygotowywanie stosownych dokumentów.
4. Przygotowywanie i weryfikacja dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zwolnień grupowych oraz układy zbiorowe pracy.
5. Przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentów związanych z prowadzeniem zwolnień grupowych.
6. Reprezentacja w stosunkach ze związkami zawodowymi, w tym przeprowadzanie negocjacji.
7. Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pracowników.
8. Planowanie, doradztwo oraz przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę.
9. Sporządzanie opinii i informacji prawnych.
10. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy.

Adwokat Anna Kubica