Polityki

Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuję, że Kancelaria Adwokacka Anna Kubica (dalej: Kancelaria), z/s przy ul. Gołębiej 3/4 w Poznaniu (61-834), NIP 5732656636, REGON: 021740775, przetwarza Twoje dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych oraz serwisów internetowych Kancelarii oraz elektronicznej poczty Kancelarii.

Wobec powyższego chcę Ciebie poinformować, że administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Kubica Kancelaria Adwokacka zwana dalej również: “Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. Gołębia 3/4, 61-834 Poznań, za pośrednictwem e-mail: kubica@adwokat-kubica.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 602 488 059.

Cel przetwarzania

 1. Jeśli po raz pierwszy kontaktujesz się z moją Kancelarią pisząc na adres firmowej poczty elektronicznej, informacje podane przez Ciebie mailowo znajdują się tylko na mojej skrzynce pocztowej, i jako Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Twojej osoby (kwalifikuje podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Tobą korespondencji. Robię to ze względu na nasz uzasadniony interes lub w związku z tym, że jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej. Takie dane przetwarzam przez okres maksymalnie 6 miesięcy, a później – o ile nie dojdzie pomiędzy nami do zawarcia umowy – są one kasowane. Podanie przez Ciebie w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi mi prowadzenie z Tobą korespondencji.
 2. Jeśli jesteś już moim Klientem lub Kontrahentem (świadczę na Twoją rzecz usługi prawne, lub nabywam od Ciebie Twoje towary lub usługi), przetwarzam Twoje dane dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy, a także w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia mi realizacji na Twoją rzecz usług prawnych. Takie dane będą przechowywane przeze mnie nie dłużej niż jest to konieczne.
 3. Jeśli założysz konto użytkownika w prowadzonym przeze mnie sklepie, lub złożysz zamówienie a ja zrealizuję umowę i dostarczę Ci zakupiony produkt, przetwarzam Twoje dane (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP) realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora, identyfikacji klienta powracającego). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia mi realizacji na Twoją rzecz usług prawnych. Takie dane będą przechowywane przeze mnie nie dłużej niż jest to konieczne.
 4. Jeżeli zamierzasz otrzymywać prowadzony przeze mnie newsletter, musisz przekazać mi w tym celu swój adres e-mail za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci przeze mnie newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest mój uzasadniony interes lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO). Dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, o ile nie zażądasz wypisania Cię z niego.

Odbiorcy danych

 1. Wszystkie dane, które przetwarzam mogą zostać przekazane organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Ciebie usługami prawnymi (sąd, urzędy, strona przeciwna i jej pełnomocnik, organy ścigania itd.), organom i podmiotom świadczącym nam usługi hostingowe, doradcze, rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, wirtualnej asystentce, osobom współpracującym przy realizacji zleceń, kurierom, platformom  społecznościowym (m.in. Facebook) oraz innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania
 2. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
 3. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 4. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

Podstawy przetwarzania

Prawne podstawy przetwarzania Twoich danych to:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • 6 ust. 1 lit. d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń,
 • 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z faktem przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych masz następujące uprawnienia:

 • W każdej chwili możesz skierować do mnie żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 • Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.
 • Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.
 • Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę,

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie

Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram, Linkedin. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Anna Kubica prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Anna Kubica, ul. Gołębia 3/4, 61-834 Poznań, NIP 5732656636, email: kubica@adwokat-kubica.pl zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Data ostatniej aktualizacji – 2.06.2021 r.

Adwokat Anna Kubica