Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Chyba o żadnej gałęzi prawa nie można powiedzieć, że jest prosta, ale moim zdaniem prawo rodzinne jest najtrudniejsze dla stron pod względem emocjonalnym.

Problematyka stosunków rodzinnych jest bardzo szeroka i często dotyka najważniejszych życiowych kwestii. Dlatego uważam, że doświadczenie w sprawach rodzinnych jest kluczowe, tak aby wynik był dla strony jak najbardziej satysfakcjonujący.

Poniżej zamieściłam listę zagadnień, w których możesz liczyć na moją pomoc:

– rozwód i separacja, zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie;

– alimenty, m.in.: ustalenie, podwyższenie albo obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia  obowiązku alimentacyjnego, a także ich egzekucję;

– powierzenie wykonywania, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej;

– ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;

– wyrażenie zgody na dokonanie przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, np. odrzucenie spadku w imieniu małoletniego;

– piecza naprzemienna;

– kontakty rodziców z dziećmi;

– kontakty członków rodziny (dziadków, rodzeństwa) z dziećmi;

– ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;

– ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa;

– wniosek o wydanie uprowadzonego dziecka (w trybie konwencji haskiej);

– przygotowania do badania w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów;

 

Warto pamiętać, że prawo rodzinne to również kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami (parterami), a więc sprawy o:

– wprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej;

– podział majątku dorobkowego małżonków;

– rozliczenie konkubinatu.

 

Szczególnie bliska jest mi tematyka ustrojów majątkowych małżeńskich. Jeśli planujesz wstąpić w związek małżeński:

– pomogę Ci zrozumieć różnice pomiędzy wspólnością ustawową a umowną;
– przedstawię zasady, jakie obowiązują w każdym z ustrojów;
– doradzę, czy w Twoim przypadku wskazane byłoby podpisanie intercyzy, aby zabezpieczyć sytuację finansową Twojej rodziny.

 

Również małżonkowie, którzy są zainteresowani powyższą tematyką, mogą liczyć na moje wsparcie w tym zakresie.

Moją pomoc uzyskasz także w sprawach karnych związanych z funkcjonowaniem rodziny. Mam tutaj na myśli sprawy o znęcanie się, przemoc psychiczną i fizyczną, a także przestępstwa tzw. niealimentacji.

W powyższych sprawach mogę Ci pomóc zarówno w czynnościach pozasądowych, jak i w prowadzeniu postępowania sądowego.

Jak Ci mogę pomóc?

– udzielę porady prawnej i zaproponuję sposób na to, jak najlepiej zabezpieczyć Twoje interesy;

– przeprowadzę mediację rodzinną – czyli wesprę Cię w rozwiązaniu sporu, jaki powstał pomiędzy np. małżonkami/rodzicami małoletnich dzieci, m.in. w sprawie o rozwód, podział majątku, alimenty czy kontakty;

– pomogę w napisaniu pozwu, wniosku do sądu, zarzutów do opinii OZZS, zażalenia na zabezpieczenie itd.;

– doradzę w zebraniu materiału dowodowego;

– będę Cię reprezentować na każdym etapie postępowania sądowego oraz po jego zakończeniu (egzekucja wyroku).

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w którejkolwiek z powyższych spraw, zapraszam Cię do kontaktu.

Adwokat Anna Kubica