Prawo autorskie

Prawo autorskie

W zakresie prawa autorskiego pomogę Ci m.in. w:

  • sporządzeniu umowy z przeniesieniem autorskich praw osobistych i majątkowych do utworu;
  • sporządzeniu umowy licencyjnej;
  • sporządzeniu umowy w odniesieniu do systemów informatycznych;
  • negocjacjach podczas prób zawarcia ugody w przypadkach naruszenia praw autorskich;
  • reprezentacji przed Sądem w sprawach o naruszenie praw autorskich i w postępowaniach o ochronę praw autorskich związanych z naruszeniami, tj. w sprawach w egzekwowaniu praw wobec naruszycieli.

Adwokat Anna Kubica