Blog

Czym jest opieka naprzemienna?

Czym jest opieka naprzemienna?

Istota opieki naprzemiennej Opieka naprzemienna jest sposobem sprawowania opieki nad dzieckiem między obojgiem rodziców. Najczęściej orzekana jest w przypadku rozwodu czy separacji. Może być to także sposób ustalenia...
Czytaj więcej

Komu płacić alimenty, gdy dziecko uzyska pełnoletność?

Poniższy wpis dotyczy tylko kwestii technicznej, czyli komu fizycznie należy płacić alimenty, gdy dziecko osiąga pełnoletniość. Zagadnienie dotyczące samego obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecko, do kiedy taki obowiązek...
Czytaj więcej
Koniec obowiązku alimentacyjnego rodziców

Koniec obowiązku alimentacyjnego rodziców

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa również po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Najczęściej jednak nie jest on nieograniczony w czasie. W niektórych sytuacjach obowiązek alimentacyjny może się skończyć,...
Czytaj więcej

Jak dostać wysokie alimenty na dziecko?

Każdej osobie występującej z pozwem o zasądzenie alimentów zależy na uzyskaniu ich w jak najwyższej wysokości. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy koszty utrzymania dziecka ciągle...
Czytaj więcej

Zwrot kosztów porodu oraz wyprawki. Jakie prawa ma matka, niebędąca żoną ojca dziecka?

Teoretycznie poród w Polsce nic nie kosztuje, ale to oczywiście teoria. Polski ustawodawca wprowadził do systemu prawa rodzinnego pewne mechanizmy mające na celu ochronę interesu dzieci pochodzących ze...
Czytaj więcej

Alimenty – ile z wynagrodzenia?

Kwestię: ile z wynagrodzenia może zostać przeznaczone na alimenty, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – kiedy sąd ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego, decyduje o tym, jaka część...
Czytaj więcej
1 2 3 17