Prawo bankowe

Prawo bankowe

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla konsumentów, przedsiębiorców oraz instytucji finansowych.

Dla konsumentów i przedsiębiorców oferuję kompleksowe doradztwo i reprezentację w zakresie prawa bankowego, zwłaszcza w kwestiach związanych z codziennymi operacjami bankowymi. Obejmuje to sprawy dotyczące rachunków bankowych, umów pożyczek, umów kredytowych, zabezpieczeń tych umów, postępowań reklamacyjnych, działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zawarcia ugody, umorzenia długu, wykreślenia z bankowych rejestrów, postępowań windykacyjnych, postępowań sądowych, postępowań egzekucyjnych oraz sprzedaży wierzytelności.

Dla instytucji finansowych oferuję doradztwo oraz profesjonalną reprezentację, obejmujące:

  1. organizację procesu sprzedaży wierzytelności zarówno w trybie publicznym, jak i niepublicznym, z wykorzystaniem najlepszych praktyk rynkowych.

  2. organizacji procesów miękkiej i twardej windykacji.

  3. prowadzenie postępowań ugodowych mających na celu zrestrukturyzowanie zadłużenia.

  4. reprezentowanie instytucji finansowych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych wobec dłużników.

  5. pomoc w przygotowaniu i opiniowaniu wewnętrznych procedur oraz regulacji.

Adwokat Anna Kubica