Kategoria

Alimenty
Teoretycznie poród w Polsce nic nie kosztuje, ale to oczywiście teoria. Polski ustawodawca wprowadził do systemu prawa rodzinnego pewne mechanizmy mające na celu ochronę interesu dzieci pochodzących ze związków pozamałżeńskich. Ich istota polega na zapewnieniu im oraz ich matkom środków utrzymania w okresie porodu oraz na początkowym etapie życia, niezależnie od świadczeń alimentacyjnych. Na czym...
Czytaj więcej
Kwestię: ile z wynagrodzenia może zostać przeznaczone na alimenty, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – kiedy sąd ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego, decyduje o tym, jaka część zarobków osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, zostanie przeznaczona na ten cel. Po drugie – po ustaleniu alimentów, kiedy zastosowanie mają określone zasady prawne, które wskazują jaką część...
Czytaj więcej
Ustalona przez sąd wysokość alimentów nie ma charakteru stałego. Jeśli bowiem pojawią się dodatkowe, uzasadnione wydatki na dziecko, będzie można starać się o ich podwyższenie. Dodatkowe wydatki na dziecko a zakres obowiązku alimentacyjnego Pojawienie się dodatkowych wydatków na dziecko, co do zasady, objęte jest zakresem obowiązku alimentacyjnego każdego rodzica. Jego granice wyznaczają z jednej strony...
Czytaj więcej
Osoba występująca do sądu o zasądzenie alimentów zobowiązana jest udowodnić wysokość kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie wspólnego dziecka. W tym celu można wykorzystać do tego całą gamę środków. Do najczęściej wykorzystywanych należą paragony fiskalne. Czy słusznie? Co trzeba udowodnić w sprawie o alimenty? Podstawowym obowiązkiem powoda w sprawie o alimenty jest wykazanie zakresu obowiązku...
Czytaj więcej
Wysokość alimentów ma bardzo duże znaczenie, gdyż to od niej zależy, czy pokryją one w odpowiednim stopniu koszty utrzymania osoby uprawnionej (osoby, na rzecz której owe alimenty mają być płacone). Jednocześnie, zakreśla ona granicę zobowiązań osoby, która obciążona jest powinnością uiszczania świadczeń alimentacyjnych. Ile wynoszą minimalne alimenty, dowiesz się z niniejszego wpisu. Ile wynoszą minimalne...
Czytaj więcej
Niepłacenie alimentów jest tematem, który budzi wiele kontrowersji. Mimo iż żyjemy w czasach, które kładą nacisk na wzajemne wsparcie i odpowiedzialność, wciąż zdarzają się osoby, które świadomie ignorują swój fundamentalny obowiązek – dbanie o dobro materialne własnego dziecka. Jakie są przyczyny takiego zjawiska i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Dlaczego niektórzy uchylają się od płacenia...
Czytaj więcej
Alimenty to regularne świadczenia pieniężne, które mają wspierać utrzymanie osoby, która nie jest w stanie sama zadbać o swoje potrzeby, samodzielnie się utrzymać. Zdarza się, że rodzice próbują manipulować swoją sytuacją finansową, dążąc do tego, by zasądzone przez sąd alimenty były jak najniższe. W tym artykule dowiesz się, jak prawo chroni dziecko przed takimi nierzetelnymi...
Czytaj więcej
Kiedy można żądać obniżenia alimentów a także kiedy można żądać ich podwyższenia to dwa najczęściej spotykane przeze mnie problemy Klientów w zakresie obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Zazwyczaj rodzic zobowiązany do ich płacenia uważa, że ich wysokość jest zbyt wysoka. Natomiast rodzic na ręce, którego alimenty mają być płacone, czyli na codzień opiekujący się dzieckiem...
Czytaj więcej
Łożenie na utrzymanie swoich dzieci należy do podstawowych obowiązków każdego rodzica. Dlatego też system prawny posiada mechanizmy do egzekwowania alimentów od osób, które zobowiązane są do ich płacenia. Co jednak w sytuacji, gdy obciążony tym obowiązkiem rodzic zarabia jedynie minimalną kwotę wynagrodzenia? Jak w takim przypadku kształtuje się jego sytuacja? Obowiązek alimentacyjny rodziców Na temat...
Czytaj więcej
Zgodnie z polskim porządkiem prawnym każda matka może wystąpić o zabezpieczenie alimentów przez urodzeniem dziecka oraz w okresie porodu. Jaki jest cel zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych? Generalnym celem postępowania zabezpieczającego jest tymczasowa ochrona roszczenia. O jego wszczęcie występuje na ogół ta strona, która wytoczyła powództwo poprzez wniesienie pozwu do sądu i oczekuje na potwierdzenie przysługujących jej...
Czytaj więcej
1 2 3