Kategoria

Blog
Kwestię: ile z wynagrodzenia może zostać przeznaczone na alimenty, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – kiedy sąd ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego, decyduje o tym, jaka część zarobków osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, zostanie przeznaczona na ten cel. Po drugie – po ustaleniu alimentów, kiedy zastosowanie mają określone zasady prawne, które wskazują jaką część...
Czytaj więcej
Ustalona przez sąd wysokość alimentów nie ma charakteru stałego. Jeśli bowiem pojawią się dodatkowe, uzasadnione wydatki na dziecko, będzie można starać się o ich podwyższenie. Dodatkowe wydatki na dziecko a zakres obowiązku alimentacyjnego Pojawienie się dodatkowych wydatków na dziecko, co do zasady, objęte jest zakresem obowiązku alimentacyjnego każdego rodzica. Jego granice wyznaczają z jednej strony...
Czytaj więcej
Osoba występująca do sądu o zasądzenie alimentów zobowiązana jest udowodnić wysokość kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie wspólnego dziecka. W tym celu można wykorzystać do tego całą gamę środków. Do najczęściej wykorzystywanych należą paragony fiskalne. Czy słusznie? Co trzeba udowodnić w sprawie o alimenty? Podstawowym obowiązkiem powoda w sprawie o alimenty jest wykazanie zakresu obowiązku...
Czytaj więcej
Wysokość alimentów ma bardzo duże znaczenie, gdyż to od niej zależy, czy pokryją one w odpowiednim stopniu koszty utrzymania osoby uprawnionej (osoby, na rzecz której owe alimenty mają być płacone). Jednocześnie, zakreśla ona granicę zobowiązań osoby, która obciążona jest powinnością uiszczania świadczeń alimentacyjnych. Ile wynoszą minimalne alimenty, dowiesz się z niniejszego wpisu. Ile wynoszą minimalne...
Czytaj więcej
Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać przed rozwodem, w jego trakcie, jak również po jego orzeczeniu. Każdy z tych podziałów ma swoją specyfikę prawną o czym należy pamiętać, decydując się na taki krok. Czy można podzielić majątek wspólny przed rozwodem? W jaki sposób to przeprowadzić? Jak wygląda taka procedura? Co to jest majątek wspólny? Zawarcie...
Czytaj więcej
Niepłacenie alimentów jest tematem, który budzi wiele kontrowersji. Mimo iż żyjemy w czasach, które kładą nacisk na wzajemne wsparcie i odpowiedzialność, wciąż zdarzają się osoby, które świadomie ignorują swój fundamentalny obowiązek – dbanie o dobro materialne własnego dziecka. Jakie są przyczyny takiego zjawiska i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Dlaczego niektórzy uchylają się od płacenia...
Czytaj więcej
Alimenty to regularne świadczenia pieniężne, które mają wspierać utrzymanie osoby, która nie jest w stanie sama zadbać o swoje potrzeby, samodzielnie się utrzymać. Zdarza się, że rodzice próbują manipulować swoją sytuacją finansową, dążąc do tego, by zasądzone przez sąd alimenty były jak najniższe. W tym artykule dowiesz się, jak prawo chroni dziecko przed takimi nierzetelnymi...
Czytaj więcej
Kiedy można żądać obniżenia alimentów a także kiedy można żądać ich podwyższenia to dwa najczęściej spotykane przeze mnie problemy Klientów w zakresie obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Zazwyczaj rodzic zobowiązany do ich płacenia uważa, że ich wysokość jest zbyt wysoka. Natomiast rodzic na ręce, którego alimenty mają być płacone, czyli na codzień opiekujący się dzieckiem...
Czytaj więcej
Aby odpowiedzieć na pytanie czy rodzice mogą dysponować pieniędzmi znajdującymi się na rachunku bankowym dziecka w pierwszej kolejności muszę Ci szerzej przedstawić regulacje dotyczące zarządu majątkiem dziecka przez jego rodziców by później przejść do szczegółów. Dziecko aż do osiągnięcia pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. W jej ramach rodzice sprawują pieczę także nad należącym do niego...
Czytaj więcej
Podtytuł niniejszego artykułu powinien brzmieć „Ile faktycznie warte jest grożenie przez współmałżonka, że nie stawi się na rozprawę rozwodową i przez to sąd nie orzeknie rozwodu”. Wyrok rozwiązujący małżeństwo poprzez rozwód może zapaść jedynie po przeprowadzeniu przez sąd rozprawy. Wymagana jest na niej obecność stron, które są uprzednio zawiadamiane o jej terminie. Ich niestawiennictwo w...
Czytaj więcej
1 2 3 10