Opieka naprzemienna i alimenty

Opieka naprzemienna zyskuje na popularności. Co raz więcej (rozwodzących się) rodziców decyduje się na ten sposób sprawowania opieki na dzieckiem.

Również sądy coraz częściej akceptują żądania rodziców i pozwalają, aby opieka nad dziećmi była sprawowana przez rodziców „po równo”.

Wykonywanie pieczy naprzemiennej, pomimo równego podziału obowiązków, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec niego. W dalszym ciągu obciąża on oboje rodziców (byłych małżonków).

Co to jest opieka naprzemienna? Jak ją ustanowić? Czy obowiązek alimentacyjny istnieje w czasie sprawowania opieki naprzemiennej? Jaki jest jego kształt? A co ze świadczeniem 800 plus? Wszystkiego tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Co to jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna ma miejsce wówczas, gdy oboje rodzice, którym przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, sprawują opiekę nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach. Jest to po prostu piecza wykonywana na przemian. Przykładowo, dziecko przebywa w danym miesiącu na zmianę po jednym tygodniu lub też dwa tygodnie u każdego z opiekunów.

Kiedy można ustanowić opiekę naprzemienną?

Aby było możliwe ustanowienia opieki naprzemiennej, muszą zostać jednocześnie spełnione ściśle określone warunki:

Ustalenie opieki naprzemiennej jest możliwe:

  • w przypadku zgodnego wniosku rodziców;
  • na podstawie zawartego pomiędzy nimi porozumienia (tzw. planu wychowawczego);
  • na skutek orzeczenia sądu pomimo braku takiego porozumienia pomiędzy rodzicami, tj. gdy jeden z rodziców sprzeciwia się temu (choć to zdarza się niezwykle rzadko).

Musisz zapamiętać, że najczęściej sąd ustanawia opiekę naprzemienną, gdy rodzice zawierają pomiędzy sobą porozumienie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat pieczy naprzemiennej, chcesz poznać wady i zalety tej formy sprawowania opieki nad dzieckiem, zapraszam Cię do lektury innego mojego wpisu pt.: Czym jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna a alimenty

Wyraźnie trzeba zaznaczyć, że sprawowanie pieczy wspólnej w żadnym razie nie znosi obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec ich dziecka.

Zgodnie z polskim prawem, co do zasady, obowiązek rodziców ponoszenia ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem potomstwa jest niezależny od tego, gdzie ono się znajduje.

Tym samym, skoro przy opiece naprzemiennej piecza nad dzieckiem sprawowana jest przez oboje rodziców po połowie, powinni oni ponosić jego koszty w takim samym stosunku.

Na ogół tak właśnie orzeka sąd, decydując o piece naprzemiennej. Nie określa przy tym konkretnych kwot, jakie każdy z rodziców jest obowiązany łożyć na utrzymanie dziecka. Ogranicza się jedynie do wskazania, że koszt jego utrzymania leży w gestii rodziców w takim samym zakresie.

A co z większymi wydatkami?

Takie rozwiązanie powoduje, że każde większe czy niestandardowe wydatki, związane na przykład z zajęciami dodatkowymi dla dziecka, kosztami jego leczenia czy wyjazdu za granicę, rodzice są zmuszeni każdorazowo ustalać pomiędzy sobą.

Musisz jednak wiedzieć, że takie właśnie ukształtowanie obowiązków alimentacyjnych rodziców jest możliwe tylko wówczas, gdy pozostają oni co do tego rozwiązania w pełnej zgodzie.

A kiedy sąd może zobowiązać jednego z rodziców do płacenia alimentów na dziecko przy opiece naprzemiennej?

Jeżeli nie ma porozumienia pomiędzy rodzicami co do zakresu utrzymania dziecka, wówczas sąd orzeka o alimentach. W takim wypadku określa ich dokładną wysokość oraz osobę rodzica, która będzie obowiązana do ich uiszczania. Bierze przy tym pod uwagę zarówno rzeczywistą ilość czasu spędzaną przez każdego z rodziców z dzieckiem, jak i możliwości finansowe każdego z nich.

Wysokość świadczenia alimentacyjnego wyznaczana jest bowiem zawsze według usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica.

Zaznaczyć trzeba, że w przypadku gdy, rodzice wprawdzie występują zgodnie o ustanowienie opieki naprzemiennej, ale pomiędzy nimi występuje duża różnica majątkowa, sąd powinien wziąć to pod uwagę i zasądzić wyższe alimenty na rzecz rodzica, który znajduje się w gorszej sytuacji finansowej.

Na temat ustalania wysokości alimentów możesz przeczytać więcej na moim blogu np. tutaj lub tutaj.

Opieka naprzemienna a 800 plus

Zgodnie z przepisami, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

W praktyce oznacza to, że każdy z rodziców otrzyma kwotę 400 zł.

Każdy z rodziców musi wystąpić o 800 plus we własnym imieniu

Aby rodzice otrzymali świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości 800 zł, muszą złożyć dwa oddzielne wnioski, tj. każdy z rodziców we własnym imieniu. W takim wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po rozpatrzeniu wniosków przyzna każdemu z rodziców świadczenie wychowawcze w wysokości 400 zł miesięcznie, co w sumie daje 800 zł miesięcznie na dziecko.

Domagasz się orzeczenia opieki naprzemiennej? Szukasz adwokata?

Zapraszam Cię do skorzystania z moich usług. Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawach o opiekę naprzemienną. Mogę Ci pomóc uzyskać satysfakcjonującą wysokość alimentów przy pieczy naprzemiennej.

Możesz umówić się ze mną na konsultację stacjonarną w mojej kancelarii w Poznaniu lub skorzystać z konsultacji online, którą znajdziesz tutaj.

Serdecznie zapraszam Cię do kontaktu telefonicznie (+48 602 488 059) lub e-mailowo (kubica@adwokat-kubica.pl).

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły

Leave a Reply