Separacja a podział majątku

We wpisie Na czym polega separacja? wytłumaczyłam Ci, jaka jest różnica pomiędzy separacją faktyczną a separacją prawną. W tym wyjaśnię, co się dzieje z Waszym wspólnym majątkiem, gdy zdecydujecie się na którąś z powyższych separacji.

Separacja prawna a podział majątku wspólnego małżonków

Gdy zdecydujecie się na separację prawną, z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego o separacji powstanie między Wami z mocy prawa ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że od tej chwili każdy z Was będzie mógł samodzielnie zarządzać swoim własnym majątkiem i za niego odpowiadał, a majątek nabyty po orzeczeniu separacji stanie się własnością tylko tego małżonka, który go nabył.

Ustrój rozdzielności majątkowej jest to tzw. przymusowy ustrój majątkowy i nie ma możliwości jego zniesienia w trakcie trwania separacji.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej uchroni Cię przed wszystkimi długami małżonka, które zaciągnie po ustanowieniu separacji.

Separacja prawna a podział majątku wspólnego, gdy jesteście zgodni co do jego podziału.

Jeżeli chodzi o podział majątku wspólnego, to możliwe jest dokonanie jego podziału w wyroku orzekającym separację. Sąd zajmie się tym jednak tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu i nie przedłuży całego procesu. Gdy przedstawicie zgodny projekt podziału majątku, ma on największe szanse na rozpatrzenie podczas orzekania o separacji.

W jaki sposób podzielić wspólny majątek? Możecie zaproponować albo fizyczny podział rzeczy, albo przyznanie na własność rzeczy tylko jednemu z małżonków z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka, albo Sąd może zarządzić sprzedaż rzeczy i podział pomiędzy Wami uzyskanej ze sprzedaży kwoty.

Separacja prawna a podział majątku wspólnego, gdy nie jesteście zgodni co do jego podziału.

Brak zgody i porozumienia w kwestii podziału majątku wspólnego będzie skutkował tym, że Sąd orzekający o separacji nie będzie tej kwestii rozstrzygał i dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o separacji powinniście wnieść do Sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Będzie on zatem rozstrzygany podczas odrębnego postępowania sądowego. Po podziale majątku wspólnego każdy z Was będzie mógł samodzielnie zarządzać swoją częścią majątku.

Separacja faktyczna a podział majątku

Jeżeli żyjecie w separacji faktycznej, która często nazywana jest także separacją nieformalną, to Twój małżonek nie może żądać podziału majątku. Z punktu widzenia prawa nadal jesteście małżeństwem, a zatem łączy Was wspólność ustawowa małżeńska lub ewentualnie postanowienia wynikające z intercyzy.

Zniesienie separacji – jaki ustrój majątkowy?

Gdy separacja zostanie zniesiona, bo zdecydujecie się wrócić do siebie zamiast złożenia pozwu o rozwód, powstanie pomiędzy Wami ustawowy ustrój majątkowy i dopiero na Wasz zgodny wniosek Sąd orzeknie o utrzymaniu rozdzielności majątkowej, która została ustanowiona podczas trwania separacji.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły