Ile trwa rozwód?

Jak długo trwa rozwód? – na to pytanie odpowiadam bardzo często, gdy klient przekracza próg mojej kancelarii. Oczywiście oczekuje, że ma być bezboleśnie i szybko. Czasami jest to możliwe, ale czasami inaczej po prostu się nie da.

Prawnicy używają takiego magicznego sformułowania: „To zależy”. I wiesz co, w przypadku odpowiedzi na pytanie, ile trwa rozwód, to naprawdę zależy od wielu czynników. Jakich?

Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie?

Jeżeli nadal nie patrzycie na siebie wilkiem, chcecie rozstać się polubownie, doszliście do porozumienia w kwestii podziału Waszego wspólnego majątku, czyli np. kto nadal będzie mieszkał w mieszkaniu, w którym dotychczas razem mieszkaliście, kto kogo spłaca, nie ma sporu co do działki nad morzem, bo wiadomo, że jedno z Was dostało ją od rodziców jeszcze przed ślubem i wchodzi ona do majątku osobistego, to rozstaniecie się szybciej.

Dodatkowo, jeżeli nie macie małoletnich dzieci, żadne z Was nie będzie walczyć o alimenty dla siebie, to bardzo możliwe, że rozwiedziecie się nawet na pierwszej rozprawie.

To ile trwa rozwód zależy od tego, jak szybko dojdziecie do wzajemnego porozumienia i wypracowania wspólnego stanowiska.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie lub z winy obu stron?

Tu może być znacznie dłużej. I trudniej. Bo Sąd musi przeprowadzić całe postępowanie dowodowe, w trakcie którego wykazywana jest wina – albo Was obojga, albo jednego z Was. Jeżeli np. druga strona chce udowodnić zdradę małżonka, często wystarcza jedynie przedstawienie dowodu z oględzin nagrania lub zdjęcia wykonanego przez detektywa. Ale najczęściej przy orzekaniu winy zeznają świadkowie i ich przesłuchania opóźniają cały proces rozwodowy.

Gdy macie małoletnie dzieci i Sąd musi orzec, komu powierza władzę rodzicielską, z kim będzie mieszkało dziecko, jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem, w jakiej wysokości będą płacone na nie alimenty, proces rozwodowy również się wydłuży. Każde z Was ze swoim pełnomocnikiem procesowym powinno jednak ustalić plan wychowawczy i przedłożyć go Sądowi. Bo to przyspieszy proces.

Gdy powoływani są biegli, np. lekarz psychiatra w celu zbadania stanu psychicznego małżonka, kurator sądowy w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, to także dodatkowy czas.

Jeżeli po rozwodzie nadal będziecie zmuszeni przez pewien czas do wspólnego zamieszkiwania mieszkania, najlepszym rozwiązaniem jest wydzielenie wspólnej przestrzeni i przestrzeni jedynie prywatnej dla każdego z Was. Ustalenia te znów wydłużają proces.

Co jeszcze wpływa na to, ile trwa rozwód?

Wielkość miasta, w którym będzie odbywać się rozprawa. Jeżeli rozwodzicie się w małym mieście, w którym na wokandzie nie ma tak wielu spraw z zakresu prawa rodzinnego, pierwsza rozprawa zostanie wyznaczona szybciej niż np. w Warszawie.

W stolicy Sąd potrafi do 2 lub 3 miesięcy od wpłynięcia pozwu rozwodowego przesyłać drugiej stronie jego odpis, a na pierwszą rozprawę czeka się około 7 miesięcy od złożenia pozwu. W Poznaniu, w którym reprezentuję swoich klientów podczas rozprawy rozwodowej, już po upływie kwartału od wniesienia pozwu zdarza się wyznaczenie przez Sąd pierwszej rozprawy. Najczęściej jest to jednak upływ od 4 do 5 miesięcy.

Pamiętaj również o tym, że postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym nie zawsze kończy postępowanie. Strona może złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego i wówczas proces wydłuża się średnio o kolejne 6 miesięcy.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły