Tag

intercyza
Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać przed rozwodem, w jego trakcie, jak również po jego orzeczeniu. Każdy z tych podziałów ma swoją specyfikę prawną o czym należy pamiętać, decydując się na taki krok. Czy można podzielić majątek wspólny przed rozwodem? W jaki sposób to przeprowadzić? Jak wygląda taka procedura? Co to jest majątek wspólny? Zawarcie...
Czytaj więcej