Windykacja należności

Windykacja należności

Świadczę usługi z zakresu odzyskiwania i windykacji należności, które powstały na skutek niezapłaconych faktur, kar umownych w umowach albo zaległości czynszowych.

Pomagam klientom indywidualnym i firmom odzyskiwać należności od niewypłacalnych kontrahentów na każdym etapie postępowania, tj. przedsądowym, sądowym i egzekucji komorniczej.

W ramach tej specjalizacji pomogę Ci m.in. w:

  • sporządzeniu pisemnego wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do Sądu;
  • negocjacji z dłużnikiem w imieniu wierzyciela;
  • czynnościach przygotowawczych niezbędnych do wystąpienia z powództwem;
  • złożeniu pozwu do Sądu w celu uzyskania wyroku sądowego lub nakazu zapłaty;
  • sporządzeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i monitorowaniu działań komornika.

Adwokat Anna Kubica