Uznanie dziecka a zapłodnienie in vitro

Uznanie dziecka obejmuje dzieci, które urodziły się w sposób naturalny, ale również te, które przyszły na świat przez zapłodnienie in vitro. W przypadku tej metody za ojca dziecka nie zawsze będzie uznawany ten mężczyzna, od którego w sensie biologicznym pochodzi dziecko. W dzisiejszym wpisie wyjaśnię Ci, jak uznać dziecko, gdy przyszło na świat przez in vitro w małżeństwie i w związku partnerskim.

W kontekście ojcostwa dziecka z in vitro wyróżnię dwie sytuacje, tj.: gdy do zapłodnienia dochodzi poprzez nasienie partnera lub męża, a Ty jesteś dawcą komórki jajowej i gdy do zapłodnienia dochodzi poprzez nasienie innego, anonimowego dawcy.

1. gdy do zapłodnienia dochodzi poprzez nasienie partnera lub męża kobiety będącej dawcą komórki jajowej

Gdy do zapłodnienia in vitro dojdzie w związku formalnym, tj. w małżeństwie za zgodą męża, to zgodnie z domniemaniem pochodzenia dziecka od męża kobiety, która urodziła dziecko, mąż będzie uznawany za ojca dziecka. W takiej sytuacji nie musi on składać żadnego oświadczenia do USC o uznanie dziecka.

2. gdy do zapłodnienia dochodzi poprzez nasienie innego, anonimowego mężczyzny

Gdy do zapłodnienia in vitro dojdzie zarówno w związku formalnym, jak i partnerskim, to mężczyzna musi złożyć wniosek do USC o uznanie dziecka, by stać się ojcem w znaczeniu prawnym, chociaż nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Oświadczenie o uznaniu dziecka może nastąpić jeszcze przed wprowadzeniem do organizmu kobiety materiału biologicznego anonimowego dawcy. Ale uwaga! Tutaj ważne jest zachowanie terminów. Oświadczenie takie będzie bowiem skuteczne dopiero z chwilą urodzenia się dziecka przy spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  • jeżeli kobieta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna oraz
  • jeżeli dziecko urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w ciągu dwóch lat od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę.

Co ciekawe, zgodnie z przepisami KRiO, jeżeli rozstaniecie się już po urodzeniu dziecka, które przyszło na świat poprzez sztuczną inseminację i matka dziecka zawrze związek małżeński z innym mężczyzną, to mężczyzna, z którym wcześniej żyła i który uznał dziecko, nadal będzie jego ojcem.

Zachęcam Cię również do przeczytania dwóch moich wpisów, które łączą się z tym tematem: Uznanie dziecka i Zaprzeczenie ojcostwa.

Powiązane artykuły