Uprowadzenie rodzicielskie

Uprowadzenie rodzicielskie

Niestety coraz częściej konflikty między rodzicami kończą się porwaniem lub uprowadzeniem dziecka. Wbrew obiegowej opinii pomiędzy tymi zdarzeniami zachodzi fundamentalna różnica. Oba te czyny są całkowicie odmiennie kwalifikowane pod względem prawnym, a ich sprawcy ponoszą zupełnie inne konsekwencje. Uprowadzenie jest przestępstwem znajdującym się w kodeksie karnym, a porwanie rodzicielskie wywołuje skutki w prawie rodzinnym.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z porwaniem czy uprowadzeniem dziecka, możesz skorzystać z mojej pomocy i doświadczenia.

Pomogę Ci:

– dokonać zgłoszenia uprowadzenia dziecka do właściwej jednostki policji lub prokuratury;

– złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka sprawcy;

– przygotować wniosek o ustalenie miejsca pobytu, gdy nie wiesz, gdzie przebywa Twoje dziecko;

– skierować wniosek do sądu o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Natomiast gdy mamy do czynienia z uprowadzenie międzynarodowym dziecka, wchodzą w grę postanowienia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej 25 października 1980 roku w Hadze, potocznie zwanej konwencją haską.

W ramach mojej działalności adwokackiej:

– pomagam stronom w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, takich jak: wniosek o nakazanie powrotu dziecka, odpowiedź na wniosek, wnioski dowodowe;

– reprezentuję strony w całym postępowaniu sądowym prowadzonym w trybie konwencji haskiej;

– udzielam porad prawnych w zakresie objętym tematyką uprowadzenia dziecka za granicę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w którejkolwiek z powyższych spraw, zapraszam do mojej kancelarii.

Adwokat Anna Kubica