Tag

przemoc w rodzinie
Przemoc stosowana w związku małżeńskim może przybrać różnoraką postać. Jedną z nich jest przemoc ekonomiczna. Choć mniej „spektakularna” od fizycznej, jest jednak nie mniej bolesna dla ofiary. Wbrew pozorom stanowi ona zjawisko dość częste, choć ze względu na specyfikę zagadnienia, czasami trudno ją zidentyfikować w sposób jednoznaczny.  Czym jest przemoc ekonomiczna? Musisz wiedzieć, że polskie...
Czytaj więcej
30 listopada 2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 kwietnia 2020 r., która zwana jest „ustawą antyprzemocową”. Wprowadziła ona m.in. zmiany zarówno do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak i Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany te dotyczą uregulowania kompleksowych rozwiązań mających na celu szybkie izolowanie osoby...
Czytaj więcej