Tag

alimenty
Wysokość alimentów na dziecko uzależniona jest przede wszystkim od kosztów jego utrzymania. Jednak trzeba pamiętać, że nie wszystkie związane z tym wydatki mogą zostać uwzględnione przez sąd. Jakie zasady obowiązują w tej kwestii? Sprawdźmy! Jaki jest zakres obowiązku alimentacyjnego? Na początek trzeba wyjaśnić pokrótce jaki jest zakres obowiązku alimentacyjnego rodziców. Jest on całkiem szeroki –...
Czytaj więcej
Ustalenie sytuacji majątkowej zobowiązanego odgrywa decydującą rolę w określeniu przez sąd wysokości alimentów na dziecko. Służy do tego wiele środków, których wybór należy do powoda oraz sądu w ramach prowadzonego postępowania dowodowego. Jak wygląda obowiązek alimentacyjny rodzica? Jeśli występujesz o alimenty na dziecko, w założonym pozwie musisz wskazać: sytuację majątkową zobowiązanego, zakres jego obowiązku alimentacyjnego...
Czytaj więcej
Poniższy wpis dotyczy tylko kwestii technicznej, czyli komu fizycznie należy płacić alimenty, gdy dziecko osiąga pełnoletniość. Zagadnienie dotyczące samego obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecko, do kiedy taki obowiązek faktycznie ciąży na rodzicach oraz ewentualnie jak uchylić się od tego obowiązku przeczytasz w tym wpisie Koniec obowiązku alimentacyjnego rodziców Zanim przejdę do konkretów, musisz pamiętać, że...
Czytaj więcej
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa również po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Najczęściej jednak nie jest on nieograniczony w czasie. W niektórych sytuacjach obowiązek alimentacyjny może się skończyć, w związku z czym rodzic płacący alimenty na rzecz dziecka może się uchylić od ich dalszego płacenia. Co to jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci? Obowiązek alimentacyjny...
Czytaj więcej
Każdej osobie występującej z pozwem o zasądzenie alimentów zależy na uzyskaniu ich w jak najwyższej wysokości. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy koszty utrzymania dziecka ciągle rosną. Aby jednak tak się stało, konieczne jest przedstawienie właściwych argumentów oraz odpowiednie przygotowanie pozwu pod względem dowodowym. Co decyduje o wysokich alimentach? Musisz wiedzieć, że uzyskanie...
Czytaj więcej
Teoretycznie poród w Polsce nic nie kosztuje, ale to oczywiście teoria. Polski ustawodawca wprowadził do systemu prawa rodzinnego pewne mechanizmy mające na celu ochronę interesu dzieci pochodzących ze związków pozamałżeńskich. Ich istota polega na zapewnieniu im oraz ich matkom środków utrzymania w okresie porodu oraz na początkowym etapie życia, niezależnie od świadczeń alimentacyjnych. Na czym...
Czytaj więcej
Kwestię: ile z wynagrodzenia może zostać przeznaczone na alimenty, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – kiedy sąd ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego, decyduje o tym, jaka część zarobków osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, zostanie przeznaczona na ten cel. Po drugie – po ustaleniu alimentów, kiedy zastosowanie mają określone zasady prawne, które wskazują jaką część...
Czytaj więcej
Ustalona przez sąd wysokość alimentów nie ma charakteru stałego. Jeśli bowiem pojawią się dodatkowe, uzasadnione wydatki na dziecko, będzie można starać się o ich podwyższenie. Dodatkowe wydatki na dziecko a zakres obowiązku alimentacyjnego Pojawienie się dodatkowych wydatków na dziecko, co do zasady, objęte jest zakresem obowiązku alimentacyjnego każdego rodzica. Jego granice wyznaczają z jednej strony...
Czytaj więcej
Osoba występująca do sądu o zasądzenie alimentów zobowiązana jest udowodnić wysokość kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie wspólnego dziecka. W tym celu można wykorzystać do tego całą gamę środków. Do najczęściej wykorzystywanych należą paragony fiskalne. Czy słusznie? Co trzeba udowodnić w sprawie o alimenty? Podstawowym obowiązkiem powoda w sprawie o alimenty jest wykazanie zakresu obowiązku...
Czytaj więcej
Wysokość alimentów ma bardzo duże znaczenie, gdyż to od niej zależy, czy pokryją one w odpowiednim stopniu koszty utrzymania osoby uprawnionej (osoby, na rzecz której owe alimenty mają być płacone). Jednocześnie, zakreśla ona granicę zobowiązań osoby, która obciążona jest powinnością uiszczania świadczeń alimentacyjnych. Ile wynoszą minimalne alimenty, dowiesz się z niniejszego wpisu. Ile wynoszą minimalne...
Czytaj więcej
1 2