Separacja a rozwód – różnice

Jeżeli wahasz się przed podjęciem decyzji, co byłoby dla Ciebie lepsze – rozwód, czy separacja, w tym wpisie przedstawię Ci najważniejsze różnice pomiędzy jednym i drugim rozwiązaniem. Mam nadzieję, że pomoże Ci to podjąć ostateczną decyzję. Zastrzegam jednocześnie, że poniższe uwagi dotyczą separacji prawnej, a nie separacji faktycznej.

1. Aby Sąd mógł orzec o rozwodzie, rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami powinien być zupełny i trwały (więcej na ten temat przeczytasz w moich poprzednich wpisach Co znaczy trwały rozkład pożycia małżeńskiego?, Co znaczy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?). Dla orzeczenia separacji wystarczy, aby był on tylko trwały pod warunkiem, że nie wystąpią negatywne przesłanki orzeczenia separacji.

2. Separacja nie powoduje ustania małżeństwa. Z formalnego punktu widzenia trwa ono nadal. Będąc w separacji, nie możesz zawrzeć nowego związku małżeńskiego i wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Nawet jeżeli, będąc w separacji, mieszkacie oddzielnie, w niektórych sytuacjach nadal jesteście zobowiązani do wzajemnej pomocy, np. gdy drugi małżonek w czasie orzeczonej separacji ciężko zachoruje. Chodzi o pomoc materialną i psychiczną.

3. Jeżeli Twój małżonek nie zgadza się na rozwód, a Ty jesteś wyłącznie winny rozkładowi pożycia, uzyskasz separację. W takiej samej sytuacji rozwód nie zostanie orzeczony. Innymi słowy, żądanie separacji przez małżonka wyłącznie winnego zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie stanowi przeszkody w zakresie dopuszczalności separacji.

4. Jeżeli zgodnie domagacie się separacji, Sąd nie będzie orzekał o winie. W przypadku, jednak gdy o orzeczenie separacji wystąpi tylko jeden z Was, Sąd jest zobowiązany orzec winę tak samo, jak w przypadku rozwodu.

5. Rozwód znosi definitywnie wszelką wspólność małżeńską. Ma on zatem skutki nieodwracalne. Separacja z kolei wraz z jej skutkami może zostać zniesiona w drodze na zgodny wniosek obu stron, a Wy możecie wrócić do wspólnego pożycia.

6. Okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów po rozwodzie jest w pewnych przypadkach ograniczony do 5 lat (z powodu wyjątkowych okoliczności można żądać przedłużenia go przez Sąd). Z kolei przy separacji nie ma takiego ograniczenia.

7. Postępowanie o rozwód może toczyć się wyłącznie w trybie procesu. Z kolei separacja może toczyć się zarówno w trybie procesowym, jak i nieprocesowym. Co prawda postępowanie nieprocesowe zostało zastrzeżone wyłącznie dla jednej kategorii spraw o separację (są to sprawy w przypadku, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji), ale przy rozwodzie taki tryb w ogóle jest niemożliwy.

Zachęcam Cię również do przeczytania wpisu: Separacja a rozwód – podobieństwa.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły