Separacja a rozwód – podobieństwa

W poprzednim wpisie Separacja a rozwód – różnice wskazałam Ci, jakie są różnice pomiędzy separacją a rozwodem, zaznaczając, że są to dwie odrębne instytucje prawne. Postaram się przedstawić Ci podobieństwa pomiędzy separacją a rozwodem tak, abyś sam mógł podjąć decyzję, co jest dla Ciebie lepsze – rozwód, czy separacja. Poniższe uwagi dotyczą separacji prawnej, a nie separacji faktycznej.

  1. Zarówno w ramach separacji, jak i rozwodu wyróżniamy przesłanki pozytywne oraz przesłanki negatywne. Czym są i na czym polegają, pisałam we wpisie: Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków jako negatywna przesłanka orzeczenia rozwodu.

  2. Jeżeli podczas procesu sądowego nie wyrazicie odmiennej woli, Sąd zarówno w procesie o separację, jak i o rozwód będzie ustalał, które z Was ponosi winę rozkładu pożycia. Kryteria winy są jednakowe w obydwu postępowaniach. Znaczenie ustalenia winy w sprawie o separację jest identyczne jak w sprawie rozwodowej. Ma znaczenie przede wszystkim przy określeniu obowiązku alimentacyjnego między odseparowanymi małżonkami. W obydwu postępowaniach zaniechanie orzekania o winie wywołuje taki sam skutek, a mianowicie przyjmuje się, że żadne z małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia.

  3. Możecie powołać te same powody separacji, co w sprawie o rozwód.

  4. O separacji, jak i o rozwodzie musi orzec Sąd. Procedura i właściwość Sądu są identyczne w obydwu przypadkach. Nie ma przeszkód, abyście podczas trwania jednego procesu sądowego domagali się zarówno rozwodu, jak i separacji. Jeżeli jedno z Was domaga się orzeczenia separacji, a drugie orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, Sąd orzeka rozwód jako o żądaniu dalej idącym. Jeżeli jednak rozwód nie jest dopuszczalny, a żądanie separacji jest uzasadnione, Sąd orzeka separację. Nie zamyka to Wam drogi do późniejszego domagania się rozwodu na skutek zmiany okoliczności, które zaistniały po dacie orzeczenia separacji.

  5. Orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej. Po uprawomocnieniu się wyroku zarówno rozwodowego, jak i o separację, każde z Was może wystąpić do Sądu o dokonanie podziału Waszego wspólnego majątku.

  6. W orzeczeniu o separacji Sąd, według tych samych reguł co w procesie o rozwód, rozstrzyga z urzędu o władzy rodzicielskiej nad Waszym wspólnym małoletnim dzieckiem, o kontaktach rodziców z dzieckiem, o wysokości, w jakiej każde z Was jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, a także na Wasz wspólny wniosek lub tylko jednego rozstrzyga o żądaniach dodatkowych.

  7. Pozostając w separacji, tak samo, jak po rozwodzie, Twój małżonek nie dziedziczy po Tobie spadku w razie śmierci.
Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły