Rozwód bez orzekania o winie małżonków

Sąd może wydać następujące wyroki rozwodowe: wyrok bez orzekania o winie małżonka, wyrok z winą obojga małżonków lub wyrok z wyłączną winą jednego z małżonków. W tym wpisie omówię, o czym powinieneś pamiętać, decydując się na rozwód bez orzekania o winie.

Kiedy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie i ile on trwa?

Na ten rodzaj rozwodu warto zdecydować się wtedy, gdy zależy Ci na czasie i chcesz się rozwieść szybko, i polubownie. Dlaczego? Bo Sąd nadal będzie badał, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia (na czym polega trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, pisałam we wpisach: Co znaczy trwały rozkład pożycia małżeńskiego? i Co znaczy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?), ale nie będzie prowadził długiego i żmudnego postępowania dowodowego.

To powoduje, że rozwód bez orzekania o winie w praktyce trwa znacznie krócej niż ten z orzekaniem o winie jednego z małżonków lub obojga małżonków.

Możecie rozwieść się już na pierwszej albo drugiej rozprawie, zwłaszcza wtedy, gdy nie macie małoletnich dzieci, doszliście do porozumienia w kwestii podziału wspólnego majątku i zdecydowaliście się utrzymywać poprawne relacje ze sobą już po rozwodzie.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na małżonka

Nawet jeżeli dojdzie do rozwiązania Waszego małżeństwa bez orzekania o winie, nadal obowiązuje Was wzajemny obowiązek alimentacyjny. Wiele małżeństw, rozstających się polubownie, o tym zapomina. A to błąd. Obie strony są bowiem uprawnione do żądania od drugiego małżonka przyznania mu alimentów, ale tylko wówczas, gdy drugi małżonek będzie znajdował się w niedostatku.

Obowiązek alimentacyjny nie trwa jednak wiecznie. Wygasa on w przypadku zawarcia przez małżonka pobierającego alimenty nowego małżeństwa lub z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Co prawda Sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności i na żądanie uprawnionego do alimentów może ten termin przedłużyć, ale w praktyce zdarza się to rzadko.

Decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie powinna być zatem przemyślana, ponieważ nie będziesz mógł liczyć na uzyskanie dożywotnich alimentów od małżonka, jak w przypadku rozwodu z winy obu stron lub z wyłącznej winy jednego z małżonków.

Pamiętaj również o tym, że wysokość alimentów na dzieci nie ma żadnego związku z tym, w jaki sposób się rozwiodłeś.

Rozwód bez orzekania o winie a koszty

Decydując się na rozwód bez orzekania o winie, strony ponoszą koszty sądowe w równych częściach. Opłata sądowa od pozwu o rozwód (bez względu na jego rodzaj) wynosi 600 zł.

W przypadku wydania przez Sąd wyroku bez orzekania o winie połowa opłaty od pozwu, tj. 300 zł zostanie zwrócona osobie, która opłaciła pozew.

Pamiętaj, że nie są to jedyne możliwe koszty rozwodu. Dokładniej o kosztach przeczytasz we wpisie: Ile kosztuje rozwód?

Powiązane artykuły