Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Z zakresu obsługi przedsiębiorców pomogę Ci w:

  • wyborze najlepszej formy prawnej dla Twojego przedsiębiorstwa;
  • sporządzeniu i złożeniu wniosków o rejestrację i zmiany w KRS;
  • utworzeniu, rejestracji i likwidacji spółki, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz wszelkich innych form organizacyjnych;
  • opracowaniu regulaminów wewnętrznych, uchwał i innych dokumentów korporacyjnych;
  • obsłudze prawnej posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy;
  • przeprowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych,
  • sporządzeniu umów cywilnoprawnych zawieranych w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa;
  • przygotowaniu i negocjowaniu wszelkich typów umów i kontraktów handlowych;
  • zagadnieniach z zakresu prawa pracy.

Adwokat Anna Kubica