Na czym polega zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Z mojego wpisu: Ile trwa rozwód? wiesz już, że zanim się rozwiedziesz, może minąć kilka miesięcy, a bywają też rozwody, które ciągną się latami. Najczęściej przez cały czas trwania procesu rozwodowego Wasze dziecko mieszka z jednym z rodziców, a drugi rodzic ma z nim utrudnione kontakty, zwłaszcza jeżeli jesteście skłóceni i robicie sobie wzajemnie na złość. Aby tego uniknąć, zanim Sąd zdecyduje, jak będzie wyglądała opieka nad dzieckiem po rozwodzie, istnieje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Jeżeli przewidujesz, że tak szybko nie rozwiedziesz się, bo np. Twój partner nie zgadza się na rozwód, doszło do zdrady, będzie potrzebna opinia biegłego lub nie jesteście w stanie porozumieć się co do wspólnej opieki nad dzieckiem, warto już od razu w samym pozwie o rozwód albo w trakcie postępowania rozwodowego złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Utrudnianie przez partnera, z którym mieszka Wasze dziecko w trakcie rozwodu, możliwości wykonywania kontaktów, może osłabić Twoją więź emocjonalną z dzieckiem. Na pewno tego nie chcesz. Zabezpieczenie kontaktów ma na celu temu zapobiec.

Jeżeli Sąd przychyli się do Twojego wniosku, to ureguluje sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania.

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem zapada bardzo szybko, bo po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy, do czego zobowiązują Sąd przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest natychmiast wykonalne. Żadna ze stron nie musi zatem odczekiwać określonego czasu, aby decyzja Sądu nabrała mocy prawnej. Z chwilą jej wydania możesz realizować kontakty z dzieckiem niezależnie nawet od tego, czy Twój partner złożył na nią zażalenie, czy też nie.

Co więcej, jeżeli nadal obawiasz się, że kontakty nie będą realizowane, Sąd może we wniosku o zabezpieczenie kontaktów zobowiązać Twojego partnera do zapłaty określonej sumy pieniędzy, jeżeli nie będzie stosował się do postanowienia o zabezpieczeniu.

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem będzie obowiązywało aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Z kolei Sąd w wyroku rozwodowym ureguluje, jak dalej te kontakty będą realizowane. A może uregulować je zupełnie inaczej.

Co zawiera wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

We wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem musisz wskazać przede wszystkim sposób zabezpieczenia kontaktów i uzasadnić swoje stanowisko. Możesz zatem np. wskazać, że chciałbyś albo chciałabyś spędzać czas ze swoją córką w pierwszy i ostatni weekend każdego miesiąca, zaczynając od piątku od godz. 18 do niedzieli do godz. 20:00, zobowiązując się do odebrania i odprowadzenia dziecka do jego miejsca zamieszkania i że spotkania będą odbywały się każdorazowo poza miejscem zamieszkania dziecka oraz bez obecności matki/ojca. Taki wniosek możesz umotywować tym, że do tej pory kontakty z dzieckiem były nieregularne, Twój partner utrudniał Ci kontakt z dzieckiem, nie chciał, abyś więcej widywał się z dzieckiem, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo negatywnego nastawiania dziecka przeciwko Tobie. Oczywiście treść wniosku powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji.

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów może złożyć każdy z rodziców, nawet ten, który sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem. Przyjmuje się bowiem, że oboje rodziców ma interes w tym, aby prawnie te kontakty uregulować. Czasami bywa, że np. jeżeli dziecko mieszka z matką, a ojciec pije, to poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów matka dziecka mimo wszystko chce wymusić na ojcu, aby zobowiązał się do utrzymywania kontaktów z dzieckiem i aby wykonując ten obowiązek, był trzeźwy. Jeżeli dziecko jest już nastolatkiem, to warto najpierw zapytać go, w jaki sposób chciałby utrzymywać kontakt z drugim rodzicem. Nie ma sensu ustalać niczego poza nim, skoro nie będzie chciał utrzymywać aż tak intensywnego kontaktu, jakie zaplanował to sobie drugi rodzic.

Podsumowując, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest wstępnym ustaleniem kontaktów z dzieckiem na czas trwania rozprawy rozwodowej aż do wydania wyroku rozwodowego. Jeżeli chcesz złożyć taki wniosek do Sądu, a nie wiesz, jak prawidłowo go sporządzić, zapraszam Cię na konsultację do mojej kancelarii.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły