Majątek osobisty małżonków – część 2

W tym wpisie kontynuuję wyjaśnianie, co należy do majątku osobistego małżonków. O kolejnych składnikach majątku osobistego przeczytasz w dwóch pozostałych wpisach z tego cyklu: Majątek osobisty małżonków – cz. 1 i Majątek osobisty małżonków – cz. 3. Zajrzyj, żebyś niczego nie przeoczył.

Co jeszcze wchodzi w skład majątku osobistego małżonka?

  1. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków

Chodzi tu o takie rzeczy, które służą zaspokojeniu osobistych potrzeb tylko jednego z Was, a nie także potrzeb Twojego małżonka lub pozostałych członków rodziny.

Do przedmiotów tych można zaliczyć np.: kosmetyki, biżuterię, wózek inwalidzki, pościel, ubrania, zegarek, aparat słuchowy, sprzęt sportowy (bo. np. żona jeździ na nartach), sprzęt wędkarski (bo np. mąż jest zapalonym wędkarzem).

Wyjątkiem jest samochód osobowy. Przyjmuje się bowiem, że samochód osobowy który, pomimo że wykorzystywany jest tylko przez jednego z Was, wchodzi do majątku wspólnego, ponieważ zakłada się, że jako środek lokomocji może, a czasem także powinien służyć zaspokojeniu potrzeb innych członków rodziny.

I zapewne zastanawiasz się: „Ale jak to?” Skoro kupiłem żonie drogi pierścionek z brylantem na dziesiątą rocznicę ślubu, bo zarobiłem z tytułu otrzymania praw autorskich i pierścionek nabyłem ze środków pochodzących z mojego własnego majątku osobistego, to dlaczego teraz, dzieląc majątek, ona ma prawo ten pierścionek zatrzymać? Niestety ma. Bo rzeczy służące wyłącznie do zaspokajania potrzeb osobistych jednego z małżonków należą do jego majątku osobistego niezależnie od tego, czy zostały nabyte ze środków pochodzących z majątku osobistego, czy z majątku wspólnego.

Czy przedmioty majątkowe, które służą do wykonywania pracy zarobkowej, np. laptop, komputer również wchodzą w skład majątku osobistego małżonka? Nie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami takie przedmioty na zasadzie domniemania wchodzą w skład Waszego majątku wspólnego, jeśli zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli Twój małżonek twierdzi inaczej, to na nim będzie ciążyć ciężar dowodu udowodnienia, że nabycie tych przedmiotów nastąpiło wyłącznie ze środków wchodzących w skład jego majątku osobistego. Wówczas te przedmioty mogą wejść w skład majątku osobistego.

Przyjmuje się także, że do majątku osobistego małżonka nie można zaliczyć takich przedmiotów, których rodzaj, rozmiar i znaczna wartość wskazują na to, iż w istocie stanowią one lokatę kapitału lub celem ich zgromadzenia jest osiągnięcie zysku. Gdyby np. Twój mąż zbierał stare monety jedynie w celach kolekcjonerskich, to będą one należeć do jego majątku osobistego. Ale gdyby wystawiał je już na aukcji w celu uzyskania zarobku i wzbogacenia się, wtedy kolekcja weszłaby już do Waszego majątku wspólnego i podlegała podziałowi podczas rozwodu.

  1. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie

Chodzi tutaj np. o uprawnienie do otrzymywania alimentów, służebność osobistą albo prawo dożywocia.

Przykładowo, jeżeli Twojej żonie przysługuje prawo zamieszkiwania po rozwodzie z jej pierwszym mężem w mieszkaniu, które darowała ich wspólnemu dziecku, to wchodzi ono w skład jej majątku osobistego.

Pozostałe prawa niezbywalne, tj. służebność osobista, użytkowanie albo prawo dożywocia co do zasady wchodzą w skład majątku osobistego małżonka, a nie Waszego majątku wspólnego.

  1. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Jeżeli Twoja żona została potrącona z winy sprawcy w wypadku komunikacyjnym, to odszkodowanie i zadośćuczynienie uzyskane od ubezpieczyciela sprawcy wejdzie w skład jej majątku osobistego.

Wyjątkiem od tej zasady jest otrzymanie przez poszkodowanego małżonka renty z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Renta należna poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej stanowi bowiem ekwiwalent wynagrodzenia za pracę i dlatego wchodzi w skład majątku wspólnego.

Powiązane artykuły

5 Responses