Czy można zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem?

Dzisiaj wpis nie o tym, co zrobić, gdy Twój były małżonek albo małżonka utrudnia Ci kontakt z dzieckiem, ale o tym, czy można zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem, gdy ten unika ich utrzymywania. Zmuszanie byłego małżonka do kontaktów z dzieckiem nie należy do przyjemności. Dlaczego piszę wyłącznie o ojcach? Nie dyskryminuję żadnej ze stron, bo zdarzają się też kobiety, które zaniedbują kontakty. Ale najczęściej to właśnie ojcowie nie chcą utrzymywać więzi ze swoimi dziećmi już po rozwodzie, stąd ten wpis kieruję przede wszystkim do kobiet.

Czy zmuszanie byłego małżonka do kontaktów z dzieckiem to dobry sposób na podtrzymanie więzi?

Oczywiście sytuacje są różne. Zdarzają się przecież patologie i ojcowie z nałogami i poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, z którymi czasami lepiej, aby dziecko nie miało w ogóle kontaktu albo by był on ograniczony. Pomijając jednak tak skrajne przypadki, na pewno nie można wykazywać braku zrozumienia wobec tych z Was, które pomimo rozwodu starają się, aby dziecko zachowało kontakt z obojgiem rodziców.

Szczerze? Jeżeli Twój były mąż nie widzi sensu w utrzymywaniu kontaktów z własnym dzieckiem i nie poczuwa się do realizowania roli ojca, to na siłę go do tego nie zmusisz. Owszem, prawo daje w tym przypadku pewne rozwiązania, ale mimo wszystko są one ograniczone. Poniżej opisuję rozwiązania (i ich ewentualne niedoskonałości), z których możesz skorzystać.

Jeżeli Twój były  mąż nie widzi  sensu w utrzymywaniu kontaktów  z własnym dzieckiem  i nie poczuwa  się do realizowania  roli ojca, to na siłę  go do tego  nie zmusisz.

Za brak kontaktu rodzica z dzieckiem można ukarać

Jeżeli Twój były mąż unika kontaktów z dzieckiem i nie przestrzega planu realizacji kontaktów ustalony przed Sądem podczas Waszej rozprawy rozwodowej, to przede wszystkim powinnaś upewnić się, że Twój wyrok rozwodowy, postanowienie w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jest wykonalne, tj. czy ma tzw. wzmiankę o wykonalności. Jeżeli nie, musisz wystąpić do Sądu z wnioskiem o doręczenie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności.

Dopiero wtedy możesz złożyć do Sądu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde bezpodstawne zignorowanie ustaleń dotyczących kontaktów. Do takiego wniosku powinnaś dołączyć wszelkie dowody poświadczające, że Twój były mąż uchyla się od utrzymywania kontaktu z Waszym dzieckiem. Mogą to być np. smsy, maile, ale również zeznania członków rodziny lub sąsiadów.

We wniosku powinnaś wskazać kwotę, którą Twój małżonek będzie zobowiązany zapłacić za każde nienależyte wykonane kontaktów. W trakcie postępowania Sąd przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i będzie badał, jaka jest sytuacja majątkowa Twojego małżonka. Obydwoje podczas rozprawy będziecie musieli wyjaśnić, dlaczego orzeczone kontakty nie są realizowane.

Postępowanie sądowe jest w tym przypadku dwustopniowe. Co to oznacza? Najpierw jeżeli Sąd uzna, że Twój były mąż narusza ustalone uprzednio kontakty, wyda postanowienie, w którym nałoży na niego zagrożenie karą pieniężną za każde następne tego typu zachowanie. Dopiero gdy to rozwiązanie nie przyniesie rezultatu, na Twój wniosek o nakazanie zapłaty stosownej sumy nałoży na niego karę pieniężną. Ten drugi wniosek spowoduje, że kara zostanie faktycznie wymierzona i że ewentualnie będzie mógł ją wyegzekwować komornik.

Jaki jest minus tego rozwiązania? A no taki, że cały ten proces trwa. Można wskazać na przypadki, że dopiero sankcja finansowa powoduje, że były mąż uświadamia sobie o potrzebach własnego dziecka. Ale często bywa również i tak, że jeżeli Sąd nałoży karę pieniężną na osobę ubogą lub taką, która nie ma żadnych źródeł dochodu, to egzekucja takiej kary nawet przez komornika nie będzie skuteczna. Dla takich osób kara pieniężna nie działa bowiem jak straszak i motywator do utrzymywania kontaktów.

Pozew o alimenty lub ich podniesienie

Kolejnym sposobem, aby wymusić na Twoim byłym mężu kontakt z dzieckiem, jest złożenie pozwu o alimenty lub o ich podniesienie. No bo skoro mąż nie poczuwa się do roli ojca, to w takim razie niech będzie zobowiązany do finansowego zaspokajania potrzeb dziecka na jego rozwój i edukację. Może go to zmotywować do utrzymywania kontaktów, ale jednocześnie to finansowe rozwiązanie ma ten sam mankament co wystąpienie do Sądu z wnioskiem o zagrożenie karą pieniężną za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem, gdy Twój małżonek nie zarabia lub jest ubogi. Po prostu znów może się tym wcale nie przejąć.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jeżeli Twój były mąż nie interesuje się w ogóle dzieckiem, możesz również złożyć wniosek o ograniczenie lub pozbawienie go władzy rodzicielskiej. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej jego prawa i obowiązki zostaną okrojone, a w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej utraci on wszelkie prawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących dziecka.

Podsumowując, w każdej sytuacji warto rozważyć, czy złożenie wniosku o zagrożenie karą pieniężną za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem ma sens i czy na pewno chcesz zmuszać Twojego byłego małżonka do ich utrzymywania. Na pewno zawsze warto zacząć od złożenia samego wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, a jeżeli jesteście w trakcie rozwodu o ich zabezpieczenie. Jeżeli masz problem z samodzielnym sformułowaniem wniosku o zagrożenie karą za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem, zapraszam do mojej kancelarii.

Powiązane artykuły