Dlaczego moja kancelaria?

Ze względu na to, że specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, tj. spraw o rozwód, separację, alimentów, ustanowienie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, ustalenie jego miejsca pobytu oraz podział majątku wspólnego, wiem, jak potrafią one generować dużą ilość stresu i emocji po każdej ze stron procesowych jeszcze przed samym procesem jak i w jego trakcie. Dlatego też w mojej pracy zawodowej każdego Klienta otaczam życzliwością i zrozumieniem.

Rozumiem, że wielu z nich znalazło się w bardzo trudnej dla nich sytuacji życiowej i majątkowej, co wymaga wsparcia, odpowiedniego poziomu empatii i wrażliwości, którą staram się okazać na każdym etapie postępowania sądowego. Nie oceniam ich przekonań, wyborów życiowych i podjętych decyzji.

Każda sprawa rozwodowa jest inna, bo i okoliczności danego rozwodu są inne. Różni też są moi Klienci. Dlatego do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i indywidualnie analizuję sprawę. Skupiam się przede wszystkim na tym, aby go wysłuchać, zrozumieć jego problemy i potrzeby.

W swojej pracy zawodowej kieruję się także umiejętnością poszukiwania optymalnego rozwiązania danej kwestii. Dbam o to, by moi Klienci znali swoje prawa i świadomie dokonywali wyboru najlepszej z przedstawionych przeze mnie strategii procesowych. Jednocześnie staram się, aby rozwiązania były im przedstawiane w jak najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.

Dbam również o to, aby moi Klienci na każdym etapie postępowania byli informowani, co dzieje się w ich indywidualnej sprawie, posiadali stałe, profesjonalne wsparcie i mogli szybko rozwiać niepokojące ich zagadnienia związane z toczącym się postępowaniem sądowym. Dlatego też wykorzystuję wszelkie nowoczesne formy komunikacji z moimi Klientami, aby zawsze mogli mieć ze mną kontakt.

Na Sali sądowej Klient czuje się ze mną bezpiecznie i godnie.

Adwokat Anna Kubica