Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Złożyłeś do Sądu pozew o rozwód przeciwko swojemu małżonkowi. Proces sądowy rozpoczął się, stawiliście się na rozprawie i Sąd zaczął już badać, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz czy nie wystąpiły negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu (o tym, na czym polegają negatywne i pozytywne przesłanki orzeczenia rozwodu, możesz przeczytać we wpisie: Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków jako negatywna przesłanka orzeczenia rozwodu, Co znaczy trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Na sali sądowej zdecydowaliście jednak, że być może zabrnęliście za daleko i że powinniście dać sobie jeszcze szansę poza salą sądową – dla siebie albo z uwagi na Wasze małoletnie dzieci. Czasem małżeństwa dopiero na sali sądowej uświadamiają sobie widmo faktycznie zbliżającego się końca i dostrzegają inne możliwości takie jak np. mediacja albo udanie się na terapię małżeńską. Czy zdarza się tak w praktyce? Owszem, czasami tak bywa.

Zadasz zapewne pytanie, czy w takiej sytuacji można wycofać pozew o rozwód. Jest to możliwe i w zasadzie można to zrobić praktycznie na każdym etapie postępowania sądowego. Musisz jednak pamiętać, że wszystko będzie zależeć od tego, na którym konkretnie etapie znajduje się postępowanie, a także niekiedy od zgody Twojego małżonka.

Jak skutecznie cofnąć pozew o rozwód? Oto kilka wskazówek.

Cofnięcie pozwu o rozwód przed rozprawą

Możesz skutecznie cofnąć pozew o rozwód przed rozpoczęciem rozprawy bez zgody Twojego pozwanego małżonka. Gdy Twój małżonek otrzymał już jednak pozew rozwodowy, wówczas będziesz mógł go skutecznie cofnąć, jeżeli Twój małżonek nie odpowie na pozew lub w odpowiedzi na pozew zażąda oddalenia pozwu. W sytuacji, gdy w odpowiedzi na pozew zażąda również rozwodu, wówczas Sąd nie umorzy postępowania i przeprowadzi normalny proces o rozwód.

Możesz cofnąć pozew o rozwód, składając zwykłe pismo procesowe zawierające oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z motywem, dlaczego chcesz to zrobić.

Cofnięcie pozwu o rozwód w trakcie trwania rozprawy

Jeżeli będziesz chciał cofnąć pozew o rozwód w trakcie trwania rozprawy albo już po pierwszej rozprawie, wówczas wymagana będzie zgoda Twojego małżonka. W takiej sytuacji Sąd najczęściej kieruje sprawę do postępowania mediacyjnego po to, abyście mogli wypracować wspólne stanowisko.

Cofnięcie pozwu o rozwód po wydaniu wyroku

Cofnięcie pozwu o rozwód może nastąpić także po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem się i zaskarżeniem. W tym przypadku konieczne będzie jednak Wasze współdziałanie.

Dopuszczalne jest także cofnięcie pozwu w toku postępowania przed sądem II instancji, a także w postępowaniu w związku z wniesieniem skargi o wznowieniu postępowania.

Skutki cofnięcia pozwu o rozwód i koszty

Pozew, który został cofnięty, nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Sąd odwoła termin rozprawy, jeżeli została już wyznaczona i o cofnięciu pozwu poinformuje drugiego małżonka, który w terminie dwóch tygodni będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie poniesionych przez niego kosztów.

Cofnięcie pozwu o rozwód spowoduje, że Sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania. Nie będzie ono stanowiło przeszkody do ponownego wytoczenia powództwa o rozwód. Postanowienie to jest orzeczeniem kończącym postępowanie i w z związku z tym przysługuje na nie zażalenie.

Co z kosztami rozwodowymi?

W razie cofnięcia pozwu o rozwód lub wniosku na skutek pojednania się stron w I instancji Sąd z urzędu zwróci stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód. W przypadku gdy dojdzie do pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, Sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły