Trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Jeżeli podjąłeś już decyzję o definitywnym zakończeniu swojego małżeństwa, musisz wiedzieć, że składając pozew o rozwód, Sąd wyda orzeczenie o rozwodzie, jeżeli doszło między Wami do rozkładu pożycia małżeńskiego. Aby było to możliwe, rozkład ten powinien być zupełny i trwały.

Czym jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

W niniejszym wpisie wyjaśnię Ci, co należy rozumieć przez trwały rozkład pożycia małżeńskiego i kiedy do niego dochodzi, a w następnym – co należy rozumieć przez zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Zacznijmy od tego, że przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być różne. Twój małżonek mógł Cię zdradzić, mieć chorobę psychiczną, stosował przemoc fizyczną i psychiczną, był bezpłodny albo źle obchodził się z Twoimi dziećmi, np. z poprzedniego małżeństwa. Mógł Was różnić światopogląd i charaktery. Pamiętaj jednak, że same przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego nie przesądzają jeszcze o tym, że Sąd wyda orzeczenie o rozwodzie albo o separacji. Na podstawie bowiem tych przyczyn Sąd będzie badał, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji czy możliwy będzie rozwód, czy separacja.

Ile czasu musi minąć, żeby rozpad małżeństwa był trwały?

Sąd, dokonując oceny, czy rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały, odniesie się jednak do tych przyczyn, które do tego rozkładu pożycia doprowadziły oraz do czasu, który upłynął od ustania między Wami wszystkich więzi. Im nastąpiły bowiem bardziej złożone i głębokie przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, tym bardziej może być uzasadnione twierdzenie, że rozkład pożycia małżeńskiego może mieć charakter trwały.

Jeżeli w świetle ustalonych okoliczności sprawy brak jest przesłanek, które mogłyby sugerować, że jako małżonkowie powrócicie do wspólnego pożycia, rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały. Inaczej mówiąc, Sąd musi nabrać pewności, że strony nie widzą już możliwości powrotu do wspólnego pożycia małżeńskiego.

Dla przykładu, jeżeli wyprowadziłeś się od swojej małżonki miesiąc temu, a do tej pory prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe i kontynuowaliście współżycie fizyczne, w takiej sytuacji rozkład pożycia małżeńskiego nie jest jeszcze trwały i w przypadku złożenia pozwu o rozwód, Sąd może oddalić Twoje powództwo. Pamiętaj jednak o tym, że sporządzenie samego pozwu, skompletowanie dokumentów, oczekiwanie na wyznaczenie przez Sąd pierwszej rozprawy może potrwać kilka tygodni. Podczas tego okresu może nastąpić trwały rozkład pożycia małżeńskiego, ponieważ obowiązuje podstawowa zasada orzekania polegająca na uwzględnieniu przez Sąd stanu faktycznego z chwili orzekania, a nie z chwili, gdy np. podjąłeś decyzję o rozwodzie albo skontaktowałeś się z prawnikiem. Zapytasz zapewne, ile czasu powinien trwać brak pożycia między małżonkami, aby Sąd przyjął, że rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały? Być może Cię zmartwię, ale nie ma na to pytanie jednej i idealnej odpowiedzi. Jak często mawiają prawnicy, to zależy od okoliczności konkretnej sprawy, niekiedy od danego sędziego, który będzie orzekał w Twojej sprawie. Można przyjąć, że rozkład pożycia małżeńskiego, aby był trwały do momentu wydania przez Sąd orzeczenia o rozwodzie, powinien trwać co najmniej kilka miesięcy. Przepisy prawne nie określają jednak dokładnie, jak długo taki okres powinien trwać i jest to raczej okres umowny.

Czynnik upływu czasu odgrywa istotną rolę przy ocenie trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, ale nie jest jedynym i decydującym czynnikiem branym pod uwagę przez Sąd. Trwały może bowiem okazać się także rozkład pożycia małżeńskiego, który nastąpił w niedługim czasie po zawarciu małżeństwa przez dwoje bardzo młodych ludzi i wytrzymali ze sobą w tym stanie np. jedynie przez miesiąc.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły