Blog

Czy sąd dzieli długi?

Czy sąd dzieli długi?

Orzeczenie przez sąd rozwodu, powoduje konieczność uregulowania pomiędzy dotychczasowymi współmałżonkami szeregu istotnych kwestii. Przede wszystkim dotyczy to kwestii majątkowych, a w szczególności wspólnie zaciągniętych długów. Długi a majątek...
Czytaj więcej
OZSS wydają opinie w sprawach, w których rodzice pozostają w konflikcie i nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi lub gdy dobro dziecka może być zagrożone.

Czy można żądać alimentów wstecz?

Alimenty polegają na dostarczaniu osobie uprawnionej środków utrzymania i na ogół są zasądzane od momentu wniesienia o nie pozwu. Są jednak sytuacje, w których można żądać ich ustanowienia...
Czytaj więcej

Czy można zmienić pozew o rozwód?

Zanim przejdę do merytorycznej odpowiedzi na powyższe pytanie, musisz wiedzieć, że ten wpis dotyczy tylko zagadnienia związanego z orzeczeniem rozwodu, czyli rozwiązaniem małżeństwa. Jak pewnie wiesz, w postępowaniu...
Czytaj więcej

Jak udowodnić zakres obowiązku alimentacyjnego?

Z artykułu „Dowody w sprawie o alimenty” dowiedziałaś/eś się już, jakie są ogólne zasady postępowania dowodowego oraz w jaki sposób wykazać istnienie obowiązku alimentacyjnego po stronie osoby zobowiązanej....
Czytaj więcej

Dowody w sprawie o alimenty

Sprawa o alimenty jest postępowaniem szczególnego rodzaju. Ma ono na celu uzyskanie przez stronę występującą o świadczenia alimentacyjne odpowiedniego zabezpieczenia finansowego od zobowiązanego. Jak w każdym procesie ciąży...
Czytaj więcej

Prawomocność wyroku rozwodowego

Skutkiem prawnym orzeczenia przez sąd rozwodu jest rozwiązanie związku małżeńskiego. Aby jednak to nastąpiło konieczne jest uprawomocnienie się wyroku. Oznacza to nabranie przez niego mocy prawnej. Co to...
Czytaj więcej
1 3 4 5 6 7 14