Blog

Z wpisu: Majątek wspólny małżonków wiesz już, co należy do majątku wspólnego. W tym wyjaśnię Ci, co należy do majątku osobistego małżonków. Ze względu na to, że chcę to zagadnienie omówić bardzo dokładnie, abyś mógł wszystko zrozumieć, podzieliłam ten wpis...
Czytaj więcej
Z wpisu Ustawowa wspólność majątkowa wiesz już, że jedną z cech charakterystycznych wspólności majątkowej jest to, że po zawarciu związku małżeńskiego w ustroju tym istnieją trzy majątki: majątek wspólny oraz dwa majątki osobiste, tj. Twój i Twojego małżonka. Jeżeli jesteście...
Czytaj więcej
Z wpisu Ustawowa wspólność majątkowa wiesz już, że wyróżniamy trzy typy ustroju majątkowego, tj. ustawowy, umowny i przymusowy. W tym wyjaśnię Ci, w jakich sytuacjach dochodzi do powstania przymusowego ustroju majątkowego. Kiedy powstaje przymusowy ustrój majątkowy? W szczególnych przypadkach ustrój...
Czytaj więcej
Złożona przysięga małżeńska przed kapłanem lub urzędnikiem stanu cywilnego wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Małżeństwo zmienia nie tylko sytuację osobistą każdego z małżonków, ale również wprowadzana zmianę w zakresie gromadzonego przez małżeństwo majątku. Z chwilą zawarcia małżeństwa z...
Czytaj więcej
Jeżeli po wydaniu prawomocnego wyroku rozwodowego Twój małżonek umrze, niczego na podstawie dziedziczenia ustawowego po nim nie dziedziczysz (chyba że ustanowiłby Cię spadkobiercą w swoim testamencie). Procesy rozwodowe mogą jednak ciągnąć się latami i przez tak długi czas...
Czytaj więcej
1 3 4 5 6 7 10