Blog

Uprowadzenie dziecka za granicę a Konwencja haska.

Konwencja haska w sprawach rodzinnych jest międzynarodowym aktem prawnym, który reguluje postępowanie w sytuacji, w której ma miejsce sprzeczne z prawem wywiezienie dziecka za granicę. W praktyce najczęściej...
Czytaj więcej
Alimenty na więcej niż jedno dziecko

Alimenty na więcej niż jedno dziecko.

Do płacenia alimentów na dziecko zobowiązany jest każdy rodzic. Ich wysokość jest na ogół ustalana przez sąd według jasno określonych kryteriów. Jeśli jesteś zainteresowana/y kwestią jak wykazać w...
Czytaj więcej
Odmowa współżycia jako przyczyna rozwodu

Odmowa współżycia jako przyczyna rozwodu.

Szczęśliwe pożycie małżeńskie uzależnione jest od szeregu czynników, które umożliwiają podtrzymywanie oraz umacnianie więzi łączących partnerów, a tym samym wywierających znaczący wpływ na trwałość ich związku. Jednym z...
Czytaj więcej
Dogadanie się w sprawie o rozwód

Dogadanie się w sprawie o rozwód.

Sprawy o rozwód często trwają długo i łączą się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Niejednokrotnie poruszane są bardzo intymne a nawet wstydliwe kwestie. Nierzadko zdarza się tzw. pranie brudów....
Czytaj więcej
Zabezpieczenia alimentów można żądać, jeżeli strona, której przysługują uprawdopodobni ich istnienie.

Alimenty w trakcie rozwodu.

Każda osoba, która wystąpiła o rozwód, może domagać się zasądzenia świadczeń alimentacyjnych. Co więcej, sąd w wyroku rozwodowym musi zawrzeć rozstrzygnięcie w przedmiocie pokrywania kosztów utrzymania małoletnich dzieci...
Czytaj więcej

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Wiele osób decydując się na przeprowadzenie rozwodu nie chce wikłać się w długotrwały i trudny proces, ale woli zakończyć sprawę najlepiej już na pierwszej rozprawie. Aby jednak osiągnąć...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 14