Blog

Alkoholizm jako przyczyna rozwodu.jpg Alkoholizm jako przyczyna rozwodu.jpg

Alkoholizm jako przyczyna rozwodu.

Aby Sąd mógł orzec rozwód, musi ku temu istnieć konkretna przyczyna, która to uzasadnia i świadczy o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jedną z nich jest alkoholizm...
Czytaj więcej

Papiery rozwodowe.

Oczywiście tytuł jest trochę przewrotny. W amerykańskich filmach zwrot „papiery rozwodowe” pojawia się dość często, gdy rozwodzący się małżonkowie składają podpis na owych papierach i w konsekwencji następuje...
Czytaj więcej
Podział majątku spółki osobowej oraz kapitałowej po rozwodzie.

Podział majątku spółki osobowej oraz kapitałowej po rozwodzie.

Po orzeczeniu rozwodu przez sąd, każdy z małżonków może żądać przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. Może on zostać przeprowadzony także w odniesieniu do majątku spółki osobowej oraz kapitałowej. O...
Czytaj więcej
Jak podzielić po rozwodzie działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną?

Jak podzielić po rozwodzie jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną?

Zgodnie z obowiązującą w naszym kraju zasadą pełnej swobody działalności gospodarczej, każdy z małżonków może prowadzić ją w nieograniczonym zakresie. W przypadku rozwodu powstaje problem podziału zgromadzonego w...
Czytaj więcej
Jak wycenić majątek w sprawie o podział majątku?

Jak wycenić majątek w sprawie o podział majątku?

Jedną ze najważniejszych spraw, jakie po orzeczeniu rozwodu muszą zrobić byli już małżonkowie jest podział majątku wspólnego, jeśli oczywiście taki istnieje. Najważniejszą, i moim zdaniem, najtrudniejszą rzeczą jest...
Czytaj więcej

Podwyższenie alimentów.

Sąd nie przyznaje alimentów na dziecko raz na zawsze. Obie strony, a więc osoba, która obciążona jest obowiązkiem alimentacyjnym jak i uprawnione dziecko, na rzecz którego alimenty są...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 16