Blog

Ustalenie kontaktów z dzieckiem, gdy rodzicie nie pozostają ze sobą w poprawnych stosunkach, często jest iskrą zapalną pomiędzy byłymi małżonkami i prowadzi do wielu kłótni. Po rozwodzie dziecko przeważnie mieszka z jednym rodzicem (chyba że uda się wypracować...
Czytaj więcej
Dziecko może mieć swój własny majątek. Bywa, że dziedziczy przedmioty majątkowe lub nieruchomości, które zostały mu zapisane w drodze darowizny albo testamentu, np. przez zmarłą babcię albo ojca, który zginął w wypadku samochodowym. Ale kto sprawuje nad tym...
Czytaj więcej
Władza rodzicielska to zespół praw i obowiązków, jakie przysługują rodzicom względem małoletniego dziecka, które z oczywistych przyczyn nie może samodzielnie załatwić wielu spraw. Władza ta ma pełnić przede wszystkim funkcję ochronną wobec dziecka. Na treść władzy rodzicielskiej składa...
Czytaj więcej
Uznanie dziecka obejmuje dzieci, które urodziły się w sposób naturalny, ale również te, które przyszły na świat przez zapłodnienie in vitro. W przypadku tej metody za ojca dziecka nie zawsze będzie uznawany ten mężczyzna, od którego w sensie...
Czytaj więcej
Gdy brak jest domniemania, że dziecko pochodzi od męża matki (pisałam już o tym tutaj: Domniemanie ojcostwa – na czym polega?) oraz nie zostało dokonane uznanie dziecka (o tym również możesz przeczytać w moim wcześniejszym wpisie: Uznanie dziecka), możliwe jest...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 10