Blog

Jak dostać wysokie alimenty na dziecko?

Każdej osobie występującej z pozwem o zasądzenie alimentów zależy na uzyskaniu ich w jak najwyższej wysokości. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy koszty utrzymania dziecka ciągle...
Czytaj więcej

Zwrot kosztów porodu oraz wyprawki. Jakie prawa ma matka, niebędąca żoną ojca dziecka?

Teoretycznie poród w Polsce nic nie kosztuje, ale to oczywiście teoria. Polski ustawodawca wprowadził do systemu prawa rodzinnego pewne mechanizmy mające na celu ochronę interesu dzieci pochodzących ze...
Czytaj więcej

Alimenty – ile z wynagrodzenia?

Kwestię: ile z wynagrodzenia może zostać przeznaczone na alimenty, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – kiedy sąd ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego, decyduje o tym, jaka część...
Czytaj więcej

Dodatkowe wydatki na dziecko a alimenty

Ustalona przez sąd wysokość alimentów nie ma charakteru stałego. Jeśli bowiem pojawią się dodatkowe, uzasadnione wydatki na dziecko, będzie można starać się o ich podwyższenie. Dodatkowe wydatki na...
Czytaj więcej

Czy należy zbierać paragony, by złożyć je w sprawie o alimenty?

Osoba występująca do sądu o zasądzenie alimentów zobowiązana jest udowodnić wysokość kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie wspólnego dziecka. W tym celu można wykorzystać do tego całą gamę...
Czytaj więcej

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2023 roku?

Wysokość alimentów ma bardzo duże znaczenie, gdyż to od niej zależy, czy pokryją one w odpowiednim stopniu koszty utrzymania osoby uprawnionej (osoby, na rzecz której owe alimenty mają...
Czytaj więcej
1 2 3 4 18