Blog

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść mąż matki, matka, dziecko lub prokurator. To taki środek prawny, z którego może skorzystać każda z tych osób, jeżeli ma wątpliwości lub nabrał pewność, że wpisany w akcie urodzenia dziecka ojciec w...
Czytaj więcej
Często zdarza się tak, że pomimo, iż podczas rozprawy rozwodowej rozwodzące się małżeństwo ustaliło plan sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem, to już po samym rozwodzie któraś ze stron nie dotrzymuje jego ustaleń. Wzajemne konflikty, pretensje, zazdrość albo gniew na...
Czytaj więcej
Opieka naprzemienna jest sposobem sprawowania opieki nad dzieckiem po orzeczonym rozwodzie rodziców lub separacji polegająca na podziale opieki nad dzieckiem pomiędzy oboje rodziców. Kiedy konkretnie ustanawia ją Sąd? – o tym w dzisiejszym wpisie. Co oznacza opieka naprzemienna?...
Czytaj więcej
Rodzicie, którzy sprawują władzę nad dzieckiem, nie podlegają bieżącej kontroli ze strony Sądu i posiadają pełną autonomię w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak występują określone okoliczności lub władza rodzicielska nie może być prawidłowo wykonywana przez rodziców dziecka albo gdy interes...
Czytaj więcej
30 listopada 2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 kwietnia 2020 r., która zwana jest „ustawą antyprzemocową”. Wprowadziła ona m.in. zmiany zarówno do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...
Czytaj więcej
1 2 3 4 10