Blog

Podwyższenie alimentów.

Sąd nie przyznaje alimentów na dziecko raz na zawsze. Obie strony, a więc osoba, która obciążona jest obowiązkiem alimentacyjnym jak i uprawnione dziecko, na rzecz którego alimenty są...
Czytaj więcej
Procedura powrotu dziecka uprowadzonego za granicę w świetle Konwencji haskiej.

Procedura powrotu dziecka uprowadzonego za granicę w świetle Konwencji haskiej.

Konwencja haska w sprawach rodzinnych jest umową międzynarodową, który reguluje zasady postępowania, jakie stosuje się w przypadku sprzecznego z prawem wywiezienia dziecka za granicę.  O samej Konwencji pisałam...
Czytaj więcej

Uprowadzenie dziecka za granicę a Konwencja haska.

Konwencja haska w sprawach rodzinnych jest międzynarodowym aktem prawnym, który reguluje postępowanie w sytuacji, w której ma miejsce sprzeczne z prawem wywiezienie dziecka za granicę. W praktyce najczęściej...
Czytaj więcej
Alimenty na więcej niż jedno dziecko

Alimenty na więcej niż jedno dziecko.

Do płacenia alimentów na dziecko zobowiązany jest każdy rodzic. Ich wysokość jest na ogół ustalana przez sąd według jasno określonych kryteriów. Jeśli jesteś zainteresowana/y kwestią jak wykazać w...
Czytaj więcej
Odmowa współżycia jako przyczyna rozwodu

Odmowa współżycia jako przyczyna rozwodu.

Szczęśliwe pożycie małżeńskie uzależnione jest od szeregu czynników, które umożliwiają podtrzymywanie oraz umacnianie więzi łączących partnerów, a tym samym wywierających znaczący wpływ na trwałość ich związku. Jednym z...
Czytaj więcej
Dogadanie się w sprawie o rozwód

Dogadanie się w sprawie o rozwód.

Sprawy o rozwód często trwają długo i łączą się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Niejednokrotnie poruszane są bardzo intymne a nawet wstydliwe kwestie. Nierzadko zdarza się tzw. pranie brudów....
Czytaj więcej
1 2 3 4 14