Blog

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to zespół praw i obowiązków, jakie przysługują rodzicom względem małoletniego dziecka, które z oczywistych przyczyn nie może samodzielnie załatwić wielu spraw. Władza ta ma pełnić przede...
Czytaj więcej

Uznanie dziecka a zapłodnienie in vitro

Uznanie dziecka obejmuje dzieci, które urodziły się w sposób naturalny, ale również te, które przyszły na świat przez zapłodnienie in vitro. W przypadku tej metody za ojca dziecka...
Czytaj więcej

Sądowe ustalenie ojcostwa

Gdy brak jest domniemania, że dziecko pochodzi od męża matki (pisałam już o tym tutaj: Domniemanie ojcostwa – na czym polega?) oraz nie zostało dokonane uznanie dziecka (o tym...
Czytaj więcej

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka obok domniemania pochodzenia dziecka od męża matki i sądowego ustalenia ojcostwa jest jednym z trzech sposobów na ustalenie ojcostwa. W tym wpisie chcę Ci wyjaśnić, na...
Czytaj więcej

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Z wpisu: Umowny ustrój majątkowy wiesz już, na czym polega ustrój wspólności rozszerzonej i ustrój wspólności ograniczonej. Tym razem omówię dwa kolejne rodzaje intercyzy, tj. ustrój rozdzielności majątkowej zwykłej (pełna...
Czytaj więcej

Umowny ustrój majątkowy

Z wpisu: Ustawowa wspólność majątkowa wiesz już, że umowny ustrój majątkowy obok ustroju umownego i przymusowego jest jednym z trzech rodzajów małżeńskich ustrojów majątkowych. W tym wyjaśnię Ci, na czym...
Czytaj więcej
1 8 9 10 11 12 16